Planiranje provedbe Preventivnih školskih programa u 2016. godini

U suradnji Upravnog odjela za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj i Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost i šport Dubrovačko-neretvanske županije u Palači Ranjina održan je sastanak na temu provedbe programa prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih u 2016. godini.

Unutar programa preventivnih i savjetodavnih aktivnosti u odgoju djece i mladih, Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj je u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, udrugom za zaštitu djece, mladih i obitelji „ Feniks“  te certificiranim edukatorima provodio programe prevencije virtualnog nasilja, prevencije nasilja u mladenačkim vezama i prevencije nasilja nad djecom tijekom 2015. godine.

S predstavnicima Zavoda za javno zdravstvo, certificiranim edukatorima i voditeljicama školskih preventivnih programa u Dubrovačko-neretvanskoj županiji raspravljalo se o dosadašnjoj provedbi  preventivnih programa, postignutim rezultatima i uočenim problemima.

Na osnovi prethodnih iskustava doneseni su zaključci o poduzimanju budućih aktivnosti radi unaprjeđenja programskih sadržaja i koordinacije njihove provedbe na razini Županije u 2016. godini.

Provedbom ovih preventivnih programa želi se preventivno djelovati na moguću pojavu te utjecati na smanjenje štetnih ponašanja djece i mladih radi zdravijeg odrastanja mladih naraštaja koji će graditi buduće međusobne i obiteljske odnose utemeljene na poštovanju i razumijevanju.