Počela energetska obnova Osnovne škole Mljet

Naime, Osnovna škola Mljet odabrana je između 67 javnih ustanova kojima će biti dodijeljena sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekata ugradnje obnovljivih izvora energije.

Tako će se u Osnovnoj školi na Mljetu ugraditi novi sustav za centralno grijanje i pripremu potrošne tople vode s kotolovnicom na bio masu i solarnim toplinskim kolektorima. Ukupna vrijednost investicije je 520.052,25 HRK.

Dubrovačko-neretvanska županija je osigurala sredstva za sufinanciranje, dok je DUNEA sudjelovala u prijavi projekta i pripremi natječajne dokumentacije te će i dalje koordinirati realizaciju cjelokupnog projekta.