Počeli 8,4 milijuna kuna vrijedni radovi na komunalnoj lučici Batala

Ravnatelj Županijske lučke uprave Željko Dadić kazao je da su danas započeli radovi na postavljanju sidrenog sustava bacanjem blokova u more na Batali te dolaskom pontona koji će se u narednom tjednu postaviti na projektom predviđenu lokaciju.

Naime, za komunalnu lučicu na Batali u svibnju je potpisan ugovor sa izvođačem radova -tvrtkom Marinetek NCP i to u vrijednosti 8,4 milijuna kuna.

Do konca lipnja predviđa se postavljanje još dva pontona. Radovi će potom prestati i nastaviti se po završetku turističke sezone. Tada će se montirati  još tri pontona pontona te bi se tako završila ova faza projekta,  a koja će omogućiti smještaj preko pet stotina plovila građana koji imaju sklopljene ugovore sa ŽLUD.