Dubrovačko-neretvanska županija je najjužnija Županija u Republici Hrvatskoj i teritorijalno je organizirana u 22 jedinice lokalne uprave i samouprave, odnosno 5 gradova (Dubrovnik, Korčula, Ploče, Metković i Opuzen) i 17 općina (Blato, Dubrovačko primorje, Janjina, Konavle, Kula Norinska, Lastovo, Lumbarda, Mljet, Orebić, Pojezerje, Slivno, Smokvica, Ston, Trpanj, Vela Luka, Zažablje i Župa dubrovačka). Županijsko središte se nalazi u Gradu Dubrovniku.

zupanija_gradovi (1)

 

Prostor Županije čine dvije osnovne funkcionalne i fizionomske cjeline: relativno usko uzdužno obalno područje s nizom pučinskih i bližih otoka (od kojih su najznačajniji Korčula, Mljet, Lastovo i grupa Elafitskih otoka) te prostor Donje Neretve s gravitirajućim priobalnim dijelom. Prostor je prekinut državnom granicom sa Bosnom i Hercegovinom i samo na području donjo-Neretvanske doline ima prirodnu vezu sa unutrašnjošću i spoj prema sjeveru i panonskom dijelu Hrvatske.

Obalna duljina je vrlo razvedena i varira od zaštićenih uvala s pjeskovitim plažama egzotične ljepote do otvorenom moru izložene strme obale s klifovima što ovu Županiju čini jednom od najljepših područja na Sredozemlju.

Područje Županije ima sve karakteristike sredozemne klime sa klimatskim razlikama koje su posljedica postojanja visoke planinske barijere neposredno uz obalu, niza otoka i povremenih kontinentalnih utjecaja.

Županija u brojkama:

Dubrovačko – neretvanska županija
Kopneni dio
Morski dio
Ukupno
Površina županije:
1782,49km2
7 489,88km2
9 272,37km2
Dužina državne granice:
164,29km2
253,42km2
417,71km2
Dužina županijske granice:
25,29km2
118,66km2
143,95km2
Dužina granice ukupno:
189,58km2
372,08km2
561,66km2
% površine u odnosu na RH.
3,15%
22,56%
10,32%
Republika Hrvatska
Kopneni dio
Morski dio
Ukupno
Površina:
56 609,59km2
33 200,00km2
89 809,59km2
Dužina državne granice:
950km
2 978,00km
2 028km

 

Izvor:

Podaci se temelje na teritorijalnoj podjeli dobivenoj od zavoda za fotogrametriju u listopadu 1998. digitalnim postupkom.

  • Županija zauzima prostor od 9272,37 km2˛ što predstavlja 12,40% ukupne površine Republike Hrvatske.
  • Na kopno otpada 1782,49 km2, odnosno 3% kopnenog teritorija Hrvatske.
  • Pripadno more je površine 7489,88 km2, odnosno 80,78% površine Županije ili 23% mora Hrvatske.
  • Obalna duljina Županije je 1024,63 km
  • Prema popisu iz 2001. godine u Županiji živi ukupno 122 870 stanovnika što predstavlja smanjenje od 3% u odnosu na popis iz 1991. godine.
  • Prosječna gustoća naseljenosti je 70.8 st/km, što je za 16,7 % niže od državnog prosjeka.
  • Najnapučenije područje je Dubrovačko priobalje sa prosječnom gustoćom naseljenosti od 113,17 st/km, zatim slijedi donjoneretvanski kraj sa 82,15 st/km, dok je poluotočno-otočna geografska cjelina najrjeđe naseljeno šire područje u Županiji (34,67 st/km).