Ponovna javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna županijskog prostornog plana i strateške studije utjecaja na okoliš izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije

Dubrovačko-neretvanska županija provodi postupak Ponovne javne rasprave o prijedlogu izmjena i dopuna županijskog prostornog plana i strateške studije utjecaja na okoliš izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije.

Javno izlaganje o Prijedlogu Plana i Strateškoj studiji održat će se u četvrtak, 14. lipnja 2018. godine, u 10.30 sati u Korčuli (Gradska vijećnica Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1), u četvrtak, 14. lipnja 2018. godine, u 17.00 sati u Metkoviću (Gradsko kulturno središte Metković, Stjepana Radića 1), u petak, 15. lipnja 2018. godine u 17.00 sati u Dubrovniku (Velika vijećnica zgrade upravnih tijela Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije, Pred Dvorom 1).

Ponovna Javna rasprava održat će se u razdoblju od 4. lipnja 2018. do 4. srpnja 2018. godine. Tijekom trajanja ponovne Javne rasprave i Javnog uvida javnosti će biti omogućen uvid u Prijedlog Plana i Stratešku studiju, u Dubrovniku, u Velikoj vijećnici zgrade upravnih tijela Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije svaki radni dan od 09.00 do 15.00 sati, u Korčuli, u prostorijama upravne zgrade Grada Korčule svaki radni dan od 09.00 do 15.00 sati, u Metkoviću, u prostorijama upravne zgrade Grada Metkovića svaki radni dan od 09.00 do 15.00 sati.