POSLUŠAJ GLAS PRIRODE U Splitu održana promocija projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000

U okviru projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, ovaj tjedan krenula je nacionalna medijska kampanja Poslušaj glas prirode koja obuhvaća medijsku promidžbu i niz događanja za širu javnost u cilju  jačanja podrške javnosti za očuvanje prirode i razumijevanja uloge ekološke mreže Natura 2000 u tome.

Ovom prilikom, održano je prvo javno događanje predmetne kampanje, a povodom obilježavanja Svjetskog dana mora i oceana na Trgu Republike–Prokurative u Splitu. Aktivnosti ove komponente projekta trajat će narednih godinu dana.

Kroz višesatni program, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i devet javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000, među kojima je bila Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije te nevladina Udruga Sunce iz Splita predstavili su posjetiteljima važnost očuvanja prirode i bioraznolikosti kao i svoje aktivnosti. Posjetitelji su imali priliku sudjelovati u nagradnim kvizovima o zaštiti prirode i osvojiti brojne nagrade. Za najmlađe sudionike vrtićke i školske dobi, bili su organizirani brojni interaktivni sadržaji na štandovima i u dječjem kutku s odgovarajućim nagradama.

Putem informativnog pulta Javne ustanove svi posjetitelji doznali su nešto više o djelokrugu rada Javne ustanove, zaštićenim područjima i europskoj ekološkoj mreži Natura 2000 te zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko-neretvanske županije izazivajući veliki interes kako kod djece tako i kod svih ostalih posjetitelja.

Predstavljeni su projekti sufinancirani na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini kao i promotivni materijali nastali kao rezultat dugogodišnjeg djelovanja Javne ustanove u sektoru zaštite prirode. Priča iz tršćaka, Vodič kroz zaštićene dijelove prirode Dubrovačko-neretvanske županije, letci i brošure kao i ostali promotivni materijali projektnih aktivnosti, samo su dio velikog opusa djelatnosti Javne ustanove budući ista upravlja s 35 zaštićenih dijelova prirode, 71 područjem ekološke mreže Natura 2000 kao i s preko dosad 600 otkrivenih speleoloških objekata. Prethodno navedena područja raspoređena su na teritoriju cijele Županije, odnosno uključuju njezin kopneni i morski dio od Prevlake do Neretve skupa s Elafitima, poluotokom Pelješcem i Korčulom, odnosno zauzimaju 57 posto kopnene i 19,5 posto vodene površine.

Osim promotivnog dijela, Javna ustanova održala je edukacije za djecu–Upoznajmo riječnu kornjaču i Zaštita i očuvanje plemenite periske, gdje su se djeca na interaktivan način upoznala s biologijom, zaštitom i očuvanjem ovih strogo zaštićenih vrsta.

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode propisana je izrada planova upravljanja za sva zaštićena područja i područja ekološke mreže. Plan upravljanja je strateški dokument javne ustanove kojim se utvrđuje stanje zaštićenog područja ili područja ekološke mreže te određuju ciljevi upravljanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelji provedbe plana. Javna ustanova u procesu je izrade pet planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000, koji sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže obuhvaćaju područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove, kopneni i morski dio otoka Korčule, poluotoka Pelješca, općine Konavle, Malostonskog zaljeva te područje očuvanja značajno za ptice.

Cilj projekta je razviti učinkovit okvir za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 kroz izradu planova upravljanja područjima ekološke mreže, jačanje kapaciteta dionika za upravljanje ekološkom mrežom kroz njihovu edukaciju i intenziviranje komunikacije o važnosti očuvanja vrsta i staništa koji su ciljevi očuvanja ekološke mreže.

Nositelj projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 je Uprava za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a partner na projektu je Zavod za zaštitu okoliša i prirode. Suradnici na projektu su javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode, javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na razini županija te javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na razini gradova/općina.

Projekt je sufinanciran iz Europskih strukturnih investicijskih fondova kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 186.497.150,36 kuna, od čega Europska unija sufinancira iznos od 158.503.452,80 kuna.