Potpisani ugovori o zakupu prava lova u zajedničkim otvorenim lovištima u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Župan Nikola Dobroslavić i lovoovlaštenici pet zajedničkih otvorenih lovišta na području Dubrovačko-neretvanske županije potpisali su danas u Palači Ranjini desetogodišnje produljenje ugovora o zakupu prava lova. Uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede, nakon što su lovoovlaštenici ispunili sve zakonske uvjete, Skupština DNŽ donijela je Odluku o produljenju pet ugovora na razdoblje od 1. travnja 2017. do 31. ožujka 2027. godine.

Potpisom ugovora prihvaćena je obveza izrade novih lovnogospodarskih osnova kao temeljnog akta po kojem će se gospodariti lovištima poštujući pri tome sve važeće zakonske i podzakonske propise u Republici Hrvatskoj. Tako je za lovište “Elafiti” ugovor potpisala LU “Fazan” iz Šipanske Luke,  za lovište “Kuna” LD “Kuna” iz Kune, za lovište “Opuzen” LU “Prepelica” iz Opuzena, za lovište “Trpanj” LU”Dubrava” iz Gornje Vrućice te za lovište “Potomje” LU “Muflon” iz Potomja. Potpisivanjem navedenih ugovora Dubrovačko-neretvanska županija produljila je ugovore u 21 od 22 zajednička lovišta koja su odlukom Skupštine DNŽ osnovana na području naše županije. Isti postupak će se najvjerojatnije ponoviti za preostalo 22. lovište kojem važeći ugovor ističe 31.ožujka 2018. godine.

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji, kao u rijetko kojoj županiji u Republici Hrvatskoj, sva zajednička lovišta su u sustavu lovozakupa, a lovozakupci su lokalne lovačke udruge. One posebnu pažnju posvećuju očuvanju prirode uključujući posebno zaštićene dijelove prirode i zaštićene vrste.