Potpisivanje ugovora o nabavi usluge izrade Glavnog plana razvoja regije Južne Dalmacije i strateške procjene utjecaja plana na okoliš s Procjenom utjecaja na baštinu

Župan Nikola Dobroslavić potpisat će Ugovor o nabavi usluge izrade Glavnog plana razvoja regije Južne Dalmacije i strateške procjene utjecaja plana na okoliš s Procjenom utjecaja na baštinu za dobra Svjetske kulturne baštine.

Potpisivanje ugovora održat će su

u ponedjeljak, 2. studenog 2015. u 11:00 sati u palači Ranjina