Predstavljanje Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora

U Maloj vijećnici održano je predstavljanje Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora – ATRAC iz Rijeke i informiranje o postupanjima kod iznenadnih onečišćenja mora Županijskog operativnog centra za Provedbu plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Djelovanje ovog edukativno-istraživačkog centra predstavio je ravnatelj Vedran Martinić dok je postupanja prema odredbama Plana i elaborata Procjene rizika i osjetljivosti područja provođenja Plana u odnosu na prirodne značajke prostora DNŽ izložio zapovjednik ŽOC-a lučki kapetan Lučke kapetanije Dubrovnik Mato Kekez.

Cilj ovog predstavljanja i informiranja članova Županijskog operativnog centra, predstavnika nadležnih službi, obalnih jedinica lokalne samouprave, stučnih službi koje djeluju kod iznenadnih onečišćenja mora i javnosti, je informiranje s ciljem povećanja svijesti o mogućim iznenadnim onečišćenjima mora te mogućim utjecajima takvih događaja na gospodarstvo i okoliš.

Naime, Jadranski Edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora osnovala je Primorsko- goranska županija u sklopu projekta „HAZADR –Jačanje zajedničkog interventnog kapaciteta za borbu protiv onečišćenja mora uljima, opasnim i štetnim tvarima na Jadranu“ kojeg je financirala Europska unija putem Instrumenata pristupne pomoći (program IPA).

Izlaganju je prisustvovala i tajnica Županijskog operativnog centra Branka Martinović-Vuković.