Predstavljen projekt ”Ruka solidarnosti za djecu” u Metkoviću

U organizaciji Dubrovačko-neretvanske županije održano je predstavljanje projekta ”Ruka solidarnosti za djecu” u Metkoviću.

Na konferenciji su prisustvovale predstavnice škola partnera na projektu (Osnovne škole Stjepana Radića i Osnovne škole don Mihovila Pavlinovića iz Metkovića te Osnovne škole Opuzen iz Opuzena) i viša savjetnica u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti gđa Ana Čeović kao predstavnica nadležnog Upravnog odjela. Projekt se realizira temeljem sredstava Fonda europske pomoći za najpotrebitije(FEAD) za razdoblje 2014-2020.. Fond ima za cilj podupiranje država članica EU-a u pružanju materijalne nefinancijske pomoći najpotrebitijima, najčešće djeci koja žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i beskućnicima.

Osnovni cilj projekta je ublažavanje najgoreg oblika dječjeg siromaštva pružanjem materijalne nefinancijske pomoći. Šest kriterija kojim se izvršio odabir ciljne skupine koja broji 490 učenika u tri škole :

  1. dijete je iz obitelji koja je korisnik socijalne skrbi
  2. dijete čija su oba roditelja nezaposlena
  3. dijete samohranog roditelja
  4. dijete iz obitelji gdje troje ili više djece iz obitelji ide u osnovnu školu
  5. dijete iz obitelji s četvero i više djece
  6. dijete iz obitelji u kojoj je jedan od članova obitelji teško bolestan.

Dubrovačko-neretvanska županija je na spomenuti poziv prijavila projekt Ruka solidarnosti za djecu i dobila sredstva u iznosu od 388.375,47 kuna za podjelu hrane djeci osnovnih škola koja žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva.