Predstavljena prometna rješenja povezanosti DNŽ

Dubrovačko-neretvanska županija i Zavod za prostorno uređenje DNŽ održali su prezentaciju „Prometna mreža DNŽ“ na kojoj su predstavljena idejna rješenja za ključne probleme povezanosti unutar Županije te Županije s ostatkom države.

Tom je prilikom župan Nikola Dobroslavić kazao kako je prostorno planiranje jedan od najvećih zadataka jedinica regionalne samouprave te da je uz određivanje turističkih zona od iznimne važnosti definirati ključne prometne koridore.

U prezentaciji ravnateljice Zavoda Marine Oreb istaknuto je kako je za DNŽ najbitnije dovršiti autocestu do Dubrovnika, brzu cestu do Zračne luke i granice s Crnom Gorom, Pelješki most te Pelješku cestu i Korčulanski most.

Najveće dileme pojavile su se po pitanju prometa oko samog Dubrovnika, pa su ponuđene tri varijante prometnih rješenja za tu dionicu. Pritom su pokazane simulacije svih cestovnih rješenja te  mostova na Ombli, pored Broca kod Stona te Korčulanskog mosta.

Polazišnu osnovu za izradu idejnog rješenja čine aktualni razvojni programi i strategije: nacrt Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske, Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine, nacrt Glavnog plana Funkcionalne regije južna Dalmacija,važeća prostorno-planska dokumentacija (Prostorni plan Dubrovačko-neretvanske županije i prostorno-planski dokumenti nižeg ranga) te ranije izrađena studijsko-projektna dokumentacija.

Pri izradi idejnog rješenja akceptirana je shema cestovnih eurokoridora, te budućeg Jadransko-jonskog autocestovnog koridora.

Posebna važnost pri izradi ovog idejnog rješenja dana je: prometnom povezivanju unutar Županije i povezivanju DNŽ s ostalim dijelom RH (Pelješki most i autocesta do Dubrovnika), optimizaciji trase brze ceste od čvora Osojnik (Dubrovnik-zapad) preko zračne luke Dubrovnik do graničnog prijelaza Karasovići te pronalaženju optimalnih koridora poprečnih spojeva između brze ceste i urbanih središta, napose Grada Dubrovnika.