Predstavnica Dubrovačko-neretvanske županije na skupu ”Prevencija i intervencija: zaštita osobnih podataka djece”

Vršiteljica dužnosti pročelnice Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost i šport Ana Čeović sudjelovala je na 2. stručno-edukativnom skupu ”Prevencija i intervencija: zaštita osobnih podataka djece” održanom u Hrvatskom saboru u organizaciji Agencije za zaštitu osobnih podataka, Odbora za obitelj, mlade i sport, Ravnateljstva policije i Pravobraniteljice za djecu.
Djeca i mladi najranjivija su skupina društva, a posebno kada je u pitanju zaštita njihovog prava na zaštitu osobnih podataka. Roditelji koji pripremaju i odgajaju dijete za ”stvarni život” dužni su dijete odgojiti i pripremiti za ”virtualani život”, a odgojno-obrazovne ustanove i druge nadležne institucije osposobiti učenike za život i rad prema zahtjevima suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, jedan je od zaključaka skupa.
”Kako bismo sve učinili za sigurnost naše djece, prenosimo savjet nadležnih i mjerodavnih službi, a to je da na mobilnim i računalnim uređajima instalirate aplikaciju ”Red button” koju možete pronaći na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Ova aplikacija namijenjena je svima, a posebno je prilagođena djeci jer omogućuje prijavljivanje sadržaja na internetu za koji se sumnja da je nezakonit i odnosi se na različite oblike iskorištavanja ili zlostavljanja djece”, rečeno je na skupu.