PREPORUKA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE: Nastava u svim školama u Dubrovniku, Župi i Konavlima i dalje online, iznimka samo završni razredi srednjih škola

Dubrovačko-neretvans­ka županija je, s ob­zirom na epidemiološ­ku situaciju na širem dubrovačkom područ­ju koja i dalje nije zadovoljavajuća te temeljem mišljenja županijskog Zavoda za javno zdravstvo, da­la preporuku da se od 8. ožujka 2021. go­dine nastava u osnov­nim i srednjim škola­ma na području Grada Dubrovnika te općinâ Župa dubrovačka i Konavle i dalje nast­avi on-line (model C).

Izuzetak od ove odluke su završni raz­redi srednjih škola na području Grada Du­brovnika, za koje je preporučeno da i da­lje nastavu pohađaju redovno u školskim učionicama (model A).