Prestanak onečišćenja na Porporeli

Tijekom devetog redovnog ispitivanja kakvoće mora za kupanje prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije u 2019. godini utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje na plaži Porporela u Dubrovniku uzorkovanog 10.09.2019. nisu udovoljavali uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08).

Uzorkovanje je nastavljeno 11. i 12.09.2019.godine. Rezultati ispitivanja udovoljavaju Uredbi, što upućuje na prestanak kratkotrajnog onečišćenja na plaži Porporela u Dubrovniku.