Primopredaja dvaju medicinskih vozila vrijednih 682. 250,00 tisuća kuna

Župan Nikola Dobroslavić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije Luka Lulić  i ravnatelj Doma zdravlja Dubrovnik Branko Bazdan sudjelovali su danas, na primopredaji dvaju vozila vrijednih 682. 250,00 tisuća kuna.

Naime, Županija je provela objedinjenu javnu nabavu za dva vozila i to za vozilo za sanitetski prijevoz za potrebe Doma zdravlja Dubrvnik u iznosu od 248.500,00 kuna i vozilo za hitnu medicinsku pomoć za potrebe Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije u iznosu od 433.750,00 kuna.

Tom prilikom župan Nikola Dobroslavić je naglasio kako je Dubrovačko-neretvanska županija svjesna potreba građana županije i ustanova u zdravstvu te da stoga iz proračuna za tu svrhu izdvaja godišnje oko 16 milijun kuna.

” Ova akcija dio je naše brige o hitnoj službi i o domovima zdravlja u našoj županiji. Kupnjom automobila za hitnu službu te za sanitetski prijevoz način je na koji obnavljamo vozni park te održavamo službu za korist naših građana. ” – kazao je Župan

Također, Župan je podsjetio na prošlogodišnju nabavku četiri sanitetska i jednog vozila Hitne pomoći ukupne vrijednosti 1,42 milijuna kuna, a za potrebe Doma zdravlja Dubrovnik, Doma zdravlja Korčula i Doma zdravlja Metković te vozila hitne medicinske pomoći namijenjenog za potrebe Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije

Ravnatelj Doma zdravlja Dubrovnik Branko Bazdan naglasio je značaj kvalitetnog voznog parka za ustanove u zdravstvu te rekao da prosječno sanitetsko vozilo godišnje prijeđe oko 200  tisuća kilometara.

primopredajamala