Pripreme za forum Strategije EU za jadransku i jonsku regiju

Župan Nikola Dobroslavić i suradnici sastali su se s predstavnicima MVEP s ciljem pripreme za organizaciju godišnjeg foruma Strategije EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR), koji će se održati u Dubrovniku 12-13 Svibnja 2016. godine.

Obzirom na poseban interes i aktivnosti Dubrovačko-neretvanske županije kroz Jadransko-jonsku euroregiju razgovaralo se o mogućim temama i posebnim radionicama u okviru Foruma.

Forum će okupiti oko 800 sudionika uključujići ministre vanjskih poslova država sudionica Strategije , visoke predstavnike Europske komisije, dionike iz nadležnih ministarstava, jedinica lokalne i regionalne samouprave, obrazovnih i znanstveno-istraživačkih institucija, privatnog sektora, civilnog društva i druge.

Raspravljat će se o provedbi Strategije u okviru četiri stupa; povezivanja regije, plavog rasta, kvalitete okoliša te održivog i konkurentnog turizma. Župan Dobroslavić je pritom naglasio značaj Foruma kao platforme za isticanje i promicanje hrvatskih projektnih prioriteta unutar same Strategije, te njegovu vrijednost u kontekstu promocije Hrvatske i Dubrovnika kao turističke destinacije koji posjeduje sve potrebne preduvjete za organizaciju ovog značajnog događaja. Pritom je istaknuo kako je Hrvatska unutar Strategije su-koordinator IV. stupa pod nazivom „Održivi turizam“.