PROJEKT ShARed GOvernance of Sustainable fisheries and aquaculture activities as leverage toprotect marine resources in the Adriatic Sea, Akronim: ARGOS, ID:10255152

Program: INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.

Trajanje programa: 01.04.2020. do 31.12.2022.

Tematsko područje: Ribarstvo i akvakultura

Nositelj: Dubrovačko-neretvanska županija

Proračun projekta:  5.725.155,00 €

Vrijednost projekta za Dubrovačko-neretvansku županiju: 409.425.00 €

Partneri na projektu:

 • Regija Friuli Venezia Giulia (IT)
 • Regija Veneto (IT)
 • Regija Emilia Romagna (IT)
 • Regija Marche (IT)
 • Regija Molise (IT)
 • Regija Puglia (IT)
 • Nacionalno istraživačko tijelo (IT)
 • Talijansko ministarstvo poljoprivrede, hrane i šumarstva (IT)
 • Istarska županija (HR)
 • Primorsko-goranska županija (HR)
 • Zadarska županija (HR)
 • Razvojna agencija ŠKŽ (HR)
 • RERA (HR)
 • Dubrovačko-neretvanska županija (HR)
 • Institut za oceanografiju i ribarstvo (HR)
 • Ministarstvo poljoprivrede (HR)

Kratak opis projekta:

Projekt će značajno doprinijeti strateškom cilju provođenja konkretnih akcija za promicanje održivog ribarstva i akvakulture te jačanje ribogojnih aktivnosti u okviru zaštite okoliša i upravljanja zemljištem.

Projektom će se valorizirati marikultura kroz znanstveno – istraživačku podršku sektoru školjkarstva, uspostavit će se Centar za školjkarstvo na Bistrini u suradnji s UNIDU te će se nabaviti specijalizirana oprema za mrijestilište. 

– – –

ARGOS OZUJAK 2022