Program: INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014. – 2020.

Trajanje programa: 1. 4. 2020. – 31. 12. 2022. 

Tematsko područje: Pomorski promet

Proračun projekta: 16 492 799,60 €

Vrijednost projekta za Dubrovačko-neretvansku županiju: 1,562,469.00 €

Partneri na projektu:

PP1 vodeći partner: RERA (HR)

PP2 Regija Abruzzo (IT)

PP3 Dubrovačko-neretvanska županija (HR)

PP4 Europe Point Consortium (IT)

PP5 ATRAC (HR)

PP6 Zadarska županija (HR)

PP7 Regija Marche (IT)

PP8 Istarska županija (HR)

PP9 Razvojna agencija ŠKŽ (HR)

PP10 Regija Puglia Apulija (IT)

PP11 Regija Emilia Romagna

PP12 Agencija za zaštitu okoliša regije Friuli Venezia Giulia (IT)

PP13 Regija Veneto (IT)

PP14 Splitsko-dalmatinska županija (HR)

PP15 Lučka kapetanija Pescara

Kratak opis projekta:

Cilj projekta FIRESPILL je povećanje kapaciteta organizacija hitnih službi u svrhu učinkovitijeg rješavanja prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem.  Kroz projekt će se nabaviti sigurnosna oprema, hitna vozila na kopnu i moru, te će se izgraditi i uspostaviti spomenuti centri za naprednu obuku.

Dubrovačko-neretvanska županija na raspolaganju ima oko 12 milijuna kuna, kojim će kroz sve planirane aktivnosti i gradnju Centra značajno doprinijeti unaprjeđenju sustava prevencije od požara i ostalih opasnosti na području doline Neretve i okolice.  Gradnja Centra planirana je tijekom 2021. godine.