Projekt GREEN ECONOMY AND CO2

01.01.2019. do 30.06.2021.

Program : INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.

Tematsko područje: Sigurnost i otpornost

Nositelj: Dubrovačko-neretvanska županija

Proračun projekta: 2.489.237,50  €

Partneri na projektu:

  • Internacionalni Centar za napredne Mediteranske agronomske studije- Mediteranski agronomski studij Bari (IT)
  • Regija Molise (IT)
  • Regija Marche (IT)
  • Legacoop Romagna (IT)
  • Javna ustanova  Rera S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ (HR)
  • Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije (HR)
  • Dubrovačko neretvanska županija (HR)

Kratak opis projekta

Klimatske promjene su stvarna prijetnja ravnoteži našeg planeta i jedna su od najvećih okolišnih i ekoloških prijetnji današnjeg doba. Međunarodni napori u ublažavanju ovih promjena podižu svjesnost o ozbiljnosti ovog problema. Projekt GECO2 pridružuje projektne partnere borbi protiv klimatskih promjena kroz razvoj novog poljoprivrednog i industrijskog održivog modela te uspostavom regionalnih centara za praćenje klimatskih promjena.  Inovativna ideja projekta GECO2 kao Pilot aktivnost je stvaranje na prekograničnoj razini, dobrovoljnog ugljičnog tržišta temeljem ekonomske eksploatacije poljoprivredne djelatnosti. 

Vrijednost projekta za Dubrovačko-neretvansku županiju iznosi približno 2.063.832,00 kuna.