Program: INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.

Trajanje programa: 01.01.2020. do 31.12.2022.

Tematsko područje: Pomorski prijevoz – mobilnost putnika

Nositelj: Dubrovačko-neretvanska županija

Proračun projekta: 7.140.000,00 €

Vrijednost projekta za Dubrovačko-neretvansku županiju: 369.735,00 €

Partneri na projektu:

 • Central European Initiative Executive Secretariat (ITA)
 • Autonomus Region of Friuli Venezia Giulia (ITA)
 • CA’Foscari Univerity of Venice (ITA)
 • Institute for Transport and Logistics Doundation (ITA)
 • Central Adriatic Ports Authority (ITA)
 • Abruzzo Region (ITA)
 • Apulia Region (ITA)
 • Ministarstvo za regionalni razvoj i EU fondove – Uprava za otoke (HR)
 • Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije (HR)
 • Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o. (HR)
 • Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet (HR)
 • Dubrovačko-neretvanska županija (HR)
 • HŽ Putnički prijevoz d.o.o. (HR)
 • Lučka uprava Split (HR)
 • Lučka uprava Rovinj (HR)
 • Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA (HR)
 • Županijska lučka uprava Zadar (HR)
 • Lučka uprava Šibenik (HR)

Kratak opis projekta:

Cilj projekta je poboljšati kvalitetu, sigurnost i ekološku održivost prijevoznih usluga u obalnom prometu promicanjem multimodalnosti i povezivanjem više oblika prometa u području provedbe programa. Naglasak je na korištenje prijevoznih sredstva koji su ekološki odobreni. Specifični cilj je podizanje razine svijesti građana i turista o intermodalnim rješenjima i promjena ponašanja istih. Kako bi se potaknule promjene u ponašanju putnika oko održivih mogućnosti mobilnosti, potrebno je osigurati analize, studije i projekte – investicije kojima bi se učinkovito približilo javnosti (građanima i turistima) nova saznanja i mogućnosti povezivanja više vrsta oblika prijevoza uz naglasak na ekološki odobrena prometan sredstva.

 

Plan razvoja luka nautičkog turizma u DNZ

Operativni plan razvoja cikloturizma na području DNZ sa standardima