Dubrovačko-neretvanska županija nositelj je i korisnik bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve“.

Projektni partneri su Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode – Dubrovačko-neretvanske županije, grad Metković i grad Ploče, a za koordinaciju partnera i prijavu zadužena je Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA. Kao suradnici na projektu sudjeluju i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije, Turistička zajednica grada Ploče, Turistička zajednica Grada Metkovića i Hrvatsko planinarsko društvo Grabovica.

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020., a financiran je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Ukupna vrijednost projekta iznosi 14.356.064,90 kn, prihvatljivi troškovi su 14.048.072,02 kn od čega 10.536.054,01 kn iznosi potpora EU. Partneri sufinanciraju projekt u iznosu 3.512.018,01 kuna, a trajanje je predviđeno od 1. ožujka 2016. do 1. studenog 2020. godine. 

Opći cilj:

 • Održivo korištenje prirodne baštine doline Neretve s ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razini.

Specifični ciljevi:

 1. Revitalizacija, uređenje i stvaranje novih posjetiteljsko-edukativnih sadržaja u svrhu valorizacije prirodne baštine doline Neretve kroz turističku ponudu i održivi turizam
 2. Podizanje obrazovnog kapaciteta ciljnih skupina dionika o važnosti očuvanja i učinkovitog upravljanja zaštićenim dijelova prirodne i ekološke mreže Natura 2000 doline Neretve
 3. Podizanje razine javne svijesti kroz promotivne aktivnosti o važnosti očuvanja zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreže Natura 2000 doline Neretve

Infrastrukturalni zahvati:

 1. Uređenje posjetiteljskog centra Vrata Neretve i planinarskog doma – rekonstrukcija škole u Baćini
 2. Uređenje izložbenog prostora – postav muzeološke koncepcije za „prvu prostoriju” Prirodoslovnog muzeja u Metkoviću
 3. Uređenje edu-eko kompleksa i izgradnja vjetro-orgulja na brdu Trovro u Rogotinu
 4. Postavljanje i uređenje promatračnice za bioraznolikost s edukativnim sadržajem na Baćanskim jezerima
 5. Uređenje poučno-tematskih staza na Baćanskim jezerima namijenjenih pješacima – postavljanje informativnih ploča edukativnog karaktera
 6. Revitalizacija i uređenje poučnih staza i šetnica namijenjenih pješacima na području značajnog krajobraza Predolac-Šibenica
 7. Uređenje edu-eko vrta u sklopu osnovne škole fra. Ante Gnječa u Staševici
 8. Uređenje eko dječjeg igrališta edukativnog sadržaja na temu zaštićenih dijelova prirode u Otrić Seocima
 9. Nabava i postavljanje opreme i sustava tehničke zaštite na području Predolac-Šibenica i brdu Babina Gomila

Rezultati projekta:

 1. Kreirano 6 novih edukativno-posjetiteljskih infrastrukturnih sadržaja za razvoj javne svijesti o važnosti očuvanja zaštićenih dijelova prirode i Natura 2000 mreže doline Neretve
 2. Kreirana 2 nova edukativna sadržaja u svrhu podizanja obrazovnog kapaciteta djece školske dobi o važnosti očuvanja zaštićenih dijelova prirode i Natura 2000 mreže doline Neretve
 3. Izrađen Akcijski plan upravljanja posjetiteljima za projektno područje
 4. Definirane mjere za praćenje posjetitelja projektnih područja
 5. Kreiran novi sadržaj na 2 lokacije tehničke opreme i postavljanja sustava za zaštitu od požara zaštićenih dijelova prirode i Natura 2000 mreže doline Neretve
 6. Kreirana i provedena 21 nova edukativna radionica na temu očuvanja prirodnih vrijednosti doline Neretve
 7. Kreirano novih 10 tipova promotivnih materijala u svrhu podizanja razine svijesti o obnovljenoj prirodnoj baštini doline Neretve i projektnih rezultata
 8. Oformljen projektni tim 
 9. Održano ukupno 7 partnerskih sastanaka
 10. Provedeno ukupno 170 terenskih koordinacija predstavnika u svrhu osiguravanja kvalitetne provedbe svih projektnih aktivnosti
 11. Provedena revizija projekta

Kontakt osoba:

Iva Slade

iva.slade@dnz.hr

020 414 668

Više o informacija o strukturnim fondova potražite na www.strukturnifondovi.hr