„Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017. – 2018.)“ – Projekt: Ruka solidarnosti za djecu

Trajanje projekta: 02.11.2017. – 15.06.2018.
Ukupna vrijednost projekta:  388.375,47 kn

Projekt je financiran iz EU sredstava Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u 100% iznosu.

Projektom „ Ruka solidarnosti za djecu „osigurava se školski obrok potrebitoj djeci u riziku od siromaštva. Projekt je namijenjen djeci u osnovnim školama na području Dubrovačko-neretvanske županije za školsku godinu 2017 / 2018. U projektu sudjeluju tri partnerske škole s područja Županije: Osnovna škola Stjepana Radića i Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića iz Metkovića te Osnovna škola Opuzen iz Opuzena.

Sukladno Operativnom programu za hranu i ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014-2020 i nastavno na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017. – 2018.)“ , opći cilj projekta je ublažavanje najgoreg oblika dječjeg siromaštva pružanjem nefinancijske pomoći i to u vidu podjele besplatnih obroka potrebitoj djeci. Specifični cilj u svoj fokus uzima svako pojedinačno dijete i poboljšanje njegove kvalitete života. Ciljna skupina je 490 potrebitih učenika.