Provedena druga komponenta Projekta „Zdrav za 5!“ na području grada Korčule

Nacionalni preventivni Projekt “Zdrav za 5!” kojeg provode Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, koji je sastavni dio curriculuma, odnosno Nastavnog plana i programa zdravstvenog odgoja, modula Prevencija ovisnosti, nastavljen je na području Dubrovačko-neretvanske županije u školskoj godini 2015/2016.

Projekt “Zdrav za 5!” usmjeren je na prevenciju ovisnosti i zlouporabe alkohola, droga i igara na sreću te promociju pro-socijalnog, preventivnog i zaštitnog djelovanja, uz razvijanje socio-emocionalnih vještina kod djece i mladih, podizanje razine svijesti o vlastitoj ulozi u očuvanju životne, školske i radne okoline te podizanje razine samosvijesti o odgovornosti u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja i sigurnosti.

Osnovni ciljevi Projekta “Zdrav za 5!” su: aktivno mijenjanje stavova i štetnih životnih navika o ovisnosti, aktivno mijenjanje stavova o nužnosti zaštite okoliša i prirode, podizanje razine samosvijesti o odgovornosti u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja i usvajanje zdravih stilova života. Projekt se sastoji od dvije komponente: komponenta 1. Prevencija ovisnosti i komponenta 2. Zaštita i uređenje okoliša.

Kroz komponentu 2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode jača međusektorsku suradnju u području zaštite okoliša i prirode s partnerima: Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, a fokusira se na izgradnju sigurnog i zdravog okoliša za sigurno i kvalitetno odrastanje mladih, poticanjem zajednice na uklanjanje prilika koje omogućavaju pojavu kriminaliteta.

U svojstvu regionalnog koordinatora za komponentu 2. Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije, u suradnji s Policijskom upravom Dubrovačko-neretvanskom MUP-a i Zavodom za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, za školsku godinu 2015/2016, proveo je aktivnosti koje promoviraju sportske sadržaje namijenjene mladima, aktivan boravak u prirodi i zdravi život, u utorak 24. svibnja 2016.godine, u gradu Korčuli, za 130 učenika 8. razreda Osnovne škole “Petra Kanavelića” i 1. razreda Srednje škole “Petra Šegedina”, organiziranjem tematskih predavanja i interaktivne radionice u Školskoj sportskoj dvorani, umjesto planirane akcije čišćenja Park šume “Hober”, koja je otkazana zbog vremenske nepogode.

Pozdravnim riječima, tematska predavanja i interaktivnu radionicu, otvorili su Pročelnik Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Veraja, Gradonačelnik Korčule, Andrija Fabris, v.d. Ravnatelj Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Dubrovačko-neretvanske županije Ivo Stanović i Upraviteljica Šumarije Korčula Hrvatskih šuma Željka Gugić.

Tematska predavanja održali su predstavnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije, Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, Ekološko-ronilačkog kluba Korčula i Hrvatske gorske službe spašavanja – stanice Orebić, te Milan Vojinović iz Korčule.

Umjesto najavljene akcije čišćenja Park šume „Hober“, nakon uvodnih predavanja, za učenike i nastavnike organizirana je interaktivna radionica sa sudionicima provedbe, uz okrepu i druženje.

U sigurnosnom smislu, provedbu ovog Projekta u gradu Korčuli osiguravali su djelatnici Policijske postaje Korčula.