Rasprava o problemskoj karti prometa Funkcionalne regije Južna Dalmacija

Prva radionica u proceduri izrade Glavnog plana i prometnog modela Funkcionalne regije Južna Dalmacija za tijela i osobe određene posebnim propisima i jedinice lokalne samouprave te članove radne skupine za razvoj Funkcionalne regije, održana je 4. travnja u Dubrovniku.

Predstavnici tvrtki izrađivača plana, TRAMES Consultants i Ramboll Denmark, predstavili su ovom prigodom analizu stanja u prometu s ciljem prikupljanja komentara i dodatnih podataka koji će pomoći ocjeni postojećeg stanja. Izrađivači su se na ovaj način željeli dodatno upoznati s prometnim problemima Funkcionalne regije u funkciji postizanja zajedničkog stava po pitanju predmetne problematike. Podaci dobiveni na radionici te oni koje će sudionici naknadno poslati u svojim komentarima, služit će za kompletiranje problemske karte, odnosno kao osnova za iduću radionicu na kojoj bi sudionici prihvatili usuglašenu problemsku kartu prometnih problema čime bi stvorili mogućnost za izradu prvog prijedloga Glavnog plana prometnog razvoja Funkcionalne regije Južna Dalmacija.

U uvodnoj prezentaciji pobrojani su problemi s kojima se, u prometnom smislu, susreće svaka od jedinica lokalne samouprave u našoj županiji – od prometne zagušenosti u samom Dubrovniku, povezanosti sa Zračnom lukom Dubrovnik, vrlo česte problematike ključnih prometnica koje prolaze kroz naseljena mjesta s nemogućnošću proširenja, do nepovezanosti otoka, neadekvatnih pomorskih luka i problema koje stvaraju brojni granični prijelazi.

Razvoj funkcionalne regije Južna Dalmacija projekt je Dubrovačko-neretvanske županije koji ima za cilj utvrditi stanje prometne interakcije Funkcionalne regije te jasno definirati dugoročne planove razvoja. Vrijedan je 6,5 milijuna kuna, od čega je 85 % iznos bespovratnih sredstava EU osiguranih Operativnim programom ‘Promet’ 2007-2013. Projekt je pripremala i prijavila Regionalna razvojna agencija DUNEA, u suradnji s DNŽ, a završetak se očekuje u kolovozu ove godine.

U raspravi su sudjelovali predstavnici tijela s posebnim ovlastima na nacionalnoj i regionalnoj razini, predstavnici jedinica lokalne samouprave s područja Županije, nadležnih upravnih tijela, zavoda i javnih ustanova Županije, strukovnih organizacija i predstavnici susjedne Splitsko-dalmatinske županije.