Reforma europskog sustava azila

Župan Nikola Dobroslavić prisustvovao je sastanku Povjerenstva Europskog odbora regija (CIVEX) koje se bavi pitanjima građanstva, upravljanjem te institucionalnim i vanjskim poslovima.

Povjerenstvo je u Bruxellesu raspravljalo o reformi zajedničkog europskog sustava azila. Cilj je Unijine politike o azilu razviti i uspostaviti zajednički europski sustav azila koji bi bio u skladu s vrijednostima i humanitarnom tradicijom Europske unije te koji bi se vodio načelom solidarnosti i pravedne podjele odgovornosti Agencija Europske unije za azil trebala bi pružati nužnu potporu državama članicama, posebno provedbom korektivnog mehanizma i njegovim upravljanjem. Agencija Europske unije za azil trebala bi također pomoći državama članicama pri osposobljavanju stručnjaka iz svih nacionalnih uprava, sudova i nacionalnih službi nadležnih za pitanja azila.

Na sastanku se također raspravljalo o programu Europske komisije kojim se želi osigurati prikladnost i učinkovitost propisa (REFIT). U okviru tog programa poduzimaju se mjere za pojednostavljenje zakonodavstva EU i smanjenje regulatornih troškova. Naglašeno je pritom da je potrebno poduzeti daljnje korake u pojednostavljenju kohezijske politike te pojednostavljenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova koji su glavni instrumenti za promicanje teritorijalne kohezije u svim državama članicama i da je njihovo pojednostavljenje ključno za ostvarivanje ciljeva politike.