REGHUB Predstavnici DNŽ na prvom sastanku Mreže regionalnih centara za ocjenu provedbe europskog zakonovodstva

Prvi sastanak Mreže regionalnih centara za ocjenu provedbe politika Europske unije – RegHub održan je u Bruxellesu.  Sastanku su nazočili i predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije kao jedne od dvadeset odabranih regija EU za provedbu pilot projekta u trajanju od dvije godine.

Cilj ovog projekta je povećati uključenost gradova i regija kao i Europskog odbora regija, u praćenje provedbe europskog zakonodavstva.  Učinkovitije, sustavnije i pravodobnije uključivanje lokalnih i regionalnih iskustava u vezi s provedbom zakonodavstva Europske unije, jedna je od ključnih preporuka Radne skupine za supsidijarnost formirane na inicijativu Europske komisije.

Slijedom toga osnovan je ovaj pilot-projekt koji će, pokaže li se uspješnim, uslijediti osnivanjem sveobuhvatnijeg i dugoročnijeg projekta dostupnog regionalnim i lokalnim vlastima iz svih država članica EU. Aktivnim uključivanjem lokalnih i regionalnih vlasti, europske institucije iskoristit će njihov doprinos i na taj način osmisliti učinkovitije politike kako bi Uniju približili građanima.