Regionalna agencija DUNEA na završnoj konferenciji projekta URBAN-WASTE

U Bruxellesu je održana završna konferencija projekta URBAN-WASTE koji se bavi urbanom strategijom gospodarenja otpada u turističkim gradovima, u kojem je, kao jedini hrvatski partner, sudjelovala Regionalna agencija DUNEA.

Domaćin konferencije bila je agencija ACR+ (Udruga gradova i regija za održivo upravljanje resursima) sa svojim predstavnikom Ernesztom Kovacsom koji je u ulozi moderatora događanja pozdravio 110 sudionika u kazalištu suvremenih umjetnosti La Balsamine, koje je za jedan dan pretvoreno u improviziranu dnevnu sobu u kojoj su se izmjenjivali govornici i vodila panel rasprava. U ime grada domaćina – regije glavnog grada Bruxellesa, konferenciju je službeno otvorila Fadila Laanan, regionalna ministrica za gospodarenje otpadom i znanstvena istraživanja.

Konferencija naziva ”Gospodarenje otpadom u turizmu. Je li to uopće važno?” bila je podijeljena u tri dijela gdje su predstavljeni ključni nalazi, rezultati i postignuća, kao i osobne priče i iskustva iz 11 pilot gradova i regija koja spadaju u najposjećenija turistička odredišta širom Europe, među kojima je i Dubrovačko-neretvanska županija.

Iva Pozniak, viša stručna suradnica za provedbu i pripremu EU projekata Regionalne agencije DUNEA sudjelovala je na panelu ‘Otpad u moru’. Pozniak je na panelu kratko predstavila provedene mjere za upravljanje otpadom za područje Dubrovačko-neretvanske županije te naglasila važnost koju za našu županiju predstavlja upravo problematika otpada u moru.

Naime, zbog geografskog položaja Dubrovačko-neretvanske županije, koja se nalazi na izravnom udaru morskih struja u određenim razdobljima godine na naše plaže i obale nanose se goleme količine otpada, koji uglavnom dolazi iz susjednih zemalja te predstavlja ne samo ekološki, već i ekonomski, sigurnosni i zdravstveni problem. Pozniak je dodala kako ekološki problemi ne poznaju administrativne granice te se navedeno može riješiti jedino zajedničkim djelovanjem, ne samo na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini, već na razini cijele Europske Unije, međutim i kroz suradnju sa zemljama koje nisu članice EU, a s kojima Dubrovačko-neretvanska županije graniči.

Istaknula je i da je od zajedničkog djelovanja važnije da svaki pojedinac bude svjestan ovog problema, da razmišlja o količini otpada koju sam proizvede, kako istu smanjiti te kako s otpadom dalje ispravno postupati.

Na konferenciji je bilo riječi ne samo o otpadu u moru, već i o rješenjima u gospodarenju otpadom, sektoru otpada od hrane i ugostiteljstvu. Tematske rasprave poslužile su kao prilika partnerima da predstave što su radili, način na koji su to učinili i utjecaj mjera na njihove zajednice, a uključili su se i vanjski stručnjaci koji su vlastitim primjerima pokazali kako gospodare i recikliraju otpad.

Pozornost u pauzama konferencije privukli su i talentirani umjetnici koji su prikazali kako reciklirati i stvarati glazbu na najobičnijim svakodnevnim predmetima, kao što su ključevi, povrće ili vlastita tijela, a sudionici su mogli napraviti potpuno nov novčanik, bilježnicu ili drugu putničku opremu izrađenu od recikliranog materijala.

U sklopu URBAN-WASTE projekta provedene su četiri mjere za područje Dubrovačko-neretvanske županije. Uspješnost provedbe spomenutih mjera svakako je ovisila o podršci koju su dali upravni odjeli Dubrovačko-neretvanske županije, zatim FLAG Južni Jadran, ekološka udruga Mala Sirena, tvrtka ČISTOĆA Dubrovnik d.o.o. te Općina Konavle sa svojom komunalnom tvrtkom Čistoća i zelenilo Konalve d.o.o.

S obzirom da je problematika morskog otpada identificirana kao ključni problem za našu županiju, sve mjere su formirane tako da u konačnici utječu na smanjenje količine otpada u morskom okolišu. Glavni slogan u informativnim aktivnostima koje je Regionalna agencija DUNEA provodila glasio je Beskrajna plastika / Endless plastic, s naglaskom na problematiku plastike koja kada jednom završi okolišu nikada ne nestaje.

Provedene su mjere za upravljanje otpadom u marinama u suradnji s Općinom Konavle i Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.; zatim mobilna aplikacija WasteApp kroz koju su lokalno stanovništvo i posjetioci Dubrovačko-neretvanske županije mogli educirati o važnosti prevencije i pravilnog odlaganja otpada i za svoje dobro ponašanje su bili nagrađeni.

Ova aplikacija je uključivala lokalizacijski instrument kroz mehanizam QR kodova koji su u suradnji s Čistoćom Dubrovnik d.o.o. postavljeni na četiri lokaliteta na punktovima za sortiranje otpada. Mobilna aplikacija WasteApp instalirana u mobilne telefone očitava spomenuti QR kod čime korisnik postaje dio nagradne igre.

Nagrade za ovu participativnu eko-igru sponzorirali su: Muzeji i galerije Konavala, Kuća vinarske tradicije Putnikovići, Centar za kulturu Vela Luka – Vela Spila, Jama u Predolcu i Arheološki muzej Narona.

Za mjeru podizanja razine svijesti o morskom otpadu Regionalna agencija DUNEA je surađivala s EKO udrugom „Mala Sirena“, te su se održale tri edukativne radionice, za srednjoškolce Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik i Pomorsko-tehničke škole Dubrovnik te ribare s područja Dubrovačko-neretvanske županije pod koordinacijom Lokalne akcijske skupine u ribarstvu FLAG „Južni Jadran“. Ujedno su pripremljene dvojezične brošure namijenjene široj javnosti.

Konferencijom u Bruxellesu završen je projekt URBAN-WASTE započet u lipnju 2016. godine. Projekt je financiran kroz program Horizon 2020., a na njemu je sudjelovalo 28 partnera iz ukupno 13 zemalja (Austrija 1, Belgija 1, Cipar 1, Danska 3, Francuska 3, Grčka 2, Hrvatska 1, Italija 3, Nizozemska 1, Portugal 2, Švedska 2, Španjolska 7, Ujedinjeno Kraljevstvo 1), a vodeći partner je Regionalna vlada Kanarskih otoka. Ukupan budžet iznosi 4.248.782,50 eura, dok Regionalna agencija DUNEA ima udio od 87.781,25 eura.