Uspostava infrastrukture Regionalnog centra kompetentnosti za turizam i ugostiteljstvo Dubrovnik

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Razdoblje provedbe: 28.8.2019. – 28.12.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 29.393.973,49 kuna (EU financiranje 29.393.973,49 kuna)

Dubrovačko-neretvanska županija partner je na projektu Uspostava infrastrukture Regionalnog centra kompetentnosti za turizam i ugostiteljstvo Dubrovnik. Nositelj projekta je Turističko-ugostiteljska škola Dubrovnik, a uz Dubrovačko-neretvansku županiju, partneri na projektu su Srednja škola Metković, Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića, Srednja škola Petra Šegedina.

Suradnici na projektu su Grand Hotel Imperial, Jadranski luksuzni hoteli- iz privatnog sektora, kao i Poljoprivredna i tehnička škola Opuzen, Udruga ugostitelja Dubrovnik, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za poduzetništvo.

Projekt obuhvaća dogradnju, rekonstrukciju i prilagodbu Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik i 2 akademisa – Vile Čingrija i Garišta u staroj gradskoj jezgri, ali i opremanje istih specijaliziranom opremom i suvremenim tehnologijama za strukovno obrazovanje u sektoru turizma i ugostiteljstva. Cilj projekta je unaprjeđenje infrastrukture Regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik u skladu s potrebama tržišta rada na regionalnoj razini i intenziviranje suradnje s drugim europskim centrima. Regionalni centar kompetentnosti će s Dubrovačko-neretvanskom županijom, partnerima ustanovama za srednje strukovno obrazovanje i suradnicima pružiti unaprijeđene infrastrukturne uvjete za učenike, nastavnike i druge polaznika Regionalnog centra kompetentnosti s ciljem postizanja veće zapošljivosti te povećanja kvalitete srednjeg strukovnog obrazovanja, obrazovanja za odrasle i cjeloživotnog učenja za turizam i ugostiteljstvo.

Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija.

Kontakt:

Upravni odjel za društvene djelatnosti

drustvene.djelatnosti@dnz.hr

Više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima potražite na: www.strukturnifondovi.hr


 

Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti za turizam i ugostiteljstvo Dubrovnik

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Razdoblje provedbe: 1. 1. 2020. – 30. 11. 2023.

Ukupna vrijednost projekta: 72.399.069,29 kuna (EU sufinanciranje: 61.539.208,90 kuna)

Projekt ‘Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik’ obuhvaća jačanje kapaciteta i stručnosti ljudskih resursa u sektoru Turizma i ugostiteljstva u Dubrovačko – neretvanskoj županiji i regiji. Misija Regionalnog centra je postati mjesto izvrsnosti i unapređenja kvalitete strukovnog obrazovanja za turizam i ugostiteljstvo. Također, Regionalni centar kompetentnosti za turizam i ugostiteljstvo osigurat će fleksibilno cjeloživotno obrazovanje kroz istraživanje i razvoj suvremenih kurikuluma i inovativnih modela učenja, razvoj visokokvalitene infrastrukture, osposobljavanje nastavnika, predavača i mentora te poticanje partnerstva s poslodavcima, javnim sektorom, socijalnim partnerima, a sve s ciljem kako bi se odgovorilo na potrebe tržišta za educiranom, osposobljenim i specijaliziranim osobljem u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Glavni cilj projekta je podizanje kvalitete osoblja na višu razinu i poboljšanje srednjoškolskog kurikuluma u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Nositelj projekta je Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik, a uz Dubrovačko-neretvansku županiju partneri na projektu su Sveučilište u Dubrovniku, Basque Culinary Center, Callidus – ustanova za obrazovanje odraslih, Centar za poduzetništvo d.o.o., Hoteli Dubrovačka Rivijera d.d., Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Mint Media d.o.o., Valamar Riviera d.d., Jadranski Luksuzni Hoteli d.d., Grand Hotel Imperial d.d., Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića, Srednja škola Petra Šegedina i Srednja škola Metković.

Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali.

Kontakt:

Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik

ravnatelj@rckdu.hr

Više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima potražite na: www.strukturnifondovi.hr