Regionalni koordinatori Jadranske Hrvatske u Dubrovniku

Predstavnike regionalnih koordinatora Jadranske Hrvatske ugostila je u Dubrovniku Regionalna razvojna agencija DUNEA. Kolege,regionalne koordinatore iz Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Ličko-senjske, Zadarske, Primorsko-goranske i Istarske županije pozdravila je uvodno direktorica DUNEA-e Melanija Milić.
Teme sastanka bile su novosti vezane uz donesene zakonodavne izmjene, a koje su relevantne za rad regionalnih koordinatora: nedavno usvojeni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju, Zakon o strateškom planiranju, kao i najave vezane za donošenje novog Zakona o otocima i potpomognutim područjima. Sudionici su se osvrnuli i na problematiku vezano za predfinanciranje odobrenih EU projekata, kao i na potrebu donošenja „Regionalnog operativnog programa za Jadransku Hrvatsku“ u novom programskom razdoblju.