Rektor Burum na početku mandata u Županiji

Novoizabrani rektor Sveučilišta u Dubrovniku Nikša Burum održao je danas sastanak sa županom Dubrovačko-neretvanske županije Nikolom Dobroslavićem. Župan je još jednom čestitao rektoru na izboru i poželio da se dobra suradnja između Županije i Sveučilišta u budućem radu dodatno unaprijedi. Istaknuo je područja na kojima se temeljila dosadašnja suradnja odnosno na kojima su Županija i Sveučilište prirodno upućeni jedni na druge. Tako je naglasio sljedeće projekte: Izgradnju Studentskog doma, Projekt daljnjeg razvoja Sveučilišnog kampusa,  Projekt CEKOM-a za agrume u Neretvi te CEKOM-a za marikulturu u Bistrini, daljnje širenje studija financijskog managementa u Pločama, Projekt novog poljoprivrednog studija u Neretvi, a upoznao je rektora s Projektom izgradnje Turističke i ugostiteljske škole s praktikumom kao centra izvrsnosti na Babinom kuku.

Rektor Burum naglasio je kako je svjestan uloge koju Sveučilišta ima, odnosno mora imati, u društvu posebno u jednoj regiji kakva je ova županija te kako opredijeljen u tom smjeru djelovati, za što je nužna dobra suradnja sa Županijom, Gradom Dubrovnikom i ostalim gradovima i općinama te drugim čimbenicima u društvu. Naglasio je potrebu jačanja znanstvenih potencijala i potrebu zadržavanja kadrova koji odlaze na školovanje u druga središta, posebno onih koji su korisnici stipendija.  Smatra da se o svim pitanjima daljnje suradnje detaljnije razgovara u što skorije vrijeme.

Rektor i Župan suglasili su se da gledaju na razvoj Sveučilišta i Županije na jednak način te da  će u tom smjeru zajednički djelovati.