Rezultati četvrtog redovnog ispitivanja mora

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. godinu,  Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je četvrto redovno ispitivanje mora na 121 plaži u razdoblju od 27. lipnja do 10. srpnja 2022. godine. Uzorci mora na svih 121 plaža odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08).

More je na 117 plaža ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće, a na tri plaže dobrom ocjenom. Na plaži Prožura na Mljetu more je ocijenjeno zadovoljavajućom ocjenom.

Detaljniji podaci dostupni su javnosti na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

Linkovi:  http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca ili http://www.zzjzdnz.hr/