Rezultati osmog redovnog ispitivanja kakvoće mora

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama za 2022. godinu, obavio je osmo redovno ispitivanje mora na 121 plaži. Uzorci mora na 119 plaža odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje.

Na plaži Duboka u Općini Slivno, 23. kolovoza 2022. utvrđeno je kratkotrajno onečišćenje. Uzorkovani su dodatni uzorci mora 24., 25. i 31. kolovoza 2022. te rezultati ispitivanja udovoljavaju uvjetima Uredbe.

Na plaži Ispod zidina na otoku Korčuli, 31. kolovoza 2022. utvrđeno je iznenadno onečišćenje mora zbog puknuća podmorskog ispusta sustava javne odvodnje Grada Korčule. S obzirom na to da izvor onečišćenja s početka kolovoza nije u potpunosti uklonjen/saniran, inspekcija zaštite okoliša je naredila postavljanje službene oznake zabrane kupanja na plaži Ispod zidina.

Detaljni podaci dostupni su na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca ili http://www.zzjzdnz.hr/