Sastanak o nastavku aktivnosti na realizaciji Kongresnog centra Dubrovnik

Župan Nikola Dobroslavić sa suradnicima i direktor Županijske turističke zajednice Vladimir Bakić održali su sastanak sa predstavnicima tvrtke Horwath HTL na temu daljnjih aktivnosti na definiranju koncepta Kongresnog centra Dubrovnik, a temeljem potpisanog Ugovora o izradi pre-feasibility studije kao sljedećeg koraka u realizaciji ovog važnog županijskog, ali i hrvatskog projekta.

Naime, Dubrovačko-neretvanska županija u proteklom je razdoblju započela s konceptom razvoja Kongresnog centra Dubrovnik, a za koji je osigurala pretpostavke u Županijskom prostornom planu. Također, Studija procjene mogućnosti razvoja višenamjenskog kongresnog centra Dubrovnik rezultirala je s dvije podjednako ocijenjene alternativne lokacije za razvoj projekta. Daljnje aktivnosti u suradnji s tvrtkom Horwath HTL, kao provoditeljem ovog koraka temeljem otvorenog postupka javne nabave, trebale bi detaljno ocijeniti obje lokacije iz razvojno-arhitektonske perspektive, identificirati ključna ograničenja lokacija te pružiti dodatne ulazne vrijednosti za konačan odabir. Radi se o lokaciji u Kuparima i lokaciji na Babinom kuku te su obje definirane prostornim planovima.

Daljni razvoj ovog projekta trebao bi definirati tržišno prihvatljive kapacitete kongresnog centra, ukupnu veličinu, broj dvorana, kapacitete ostalih sadržaja i sl. U ovoj fazi definirati će se i ostali tržišno-partnerski aspekti uključenjem svih zainteresiranih dionika s ovog područja, ali i iz svijeta s obzirom na visoku stopu atraktivnosti ovog područja.

S obzirom na činjenicu da velik broj kongresnih centara nije profitabilan u isključivo financijskom smislu, ovaj koncept ocijeniti će se i kroz širu ekonomsku sferu utjecaja. Kongresni centri u svijetu  grade se kako bi generirali porast prometa na razini destinacije, a koji se očituju, ne samo kroz financijske prihode kongresnog centra, nego i  kroz šire ekonomske učinke na destinaciju – zaposlenost, induciranu potrošnju, ugled destinacije, produžene boravke (prije i nakon kongresa) itd. U tom smislu, ekonomska analiza učinka kongresnog centra predstavlja važan zadatak u opravdavanju ukupne investicije.

Također, istaknuto je da ovakav koncept predstavlja jedinstveni model u ovom dijelu Europe koji, oslanjajući se na Dubrovnik kao svjetski prepoznatljiv brand, daje ovom projektu iznimne šanse za realizaciju, što je uostalom prepoznalo i Ministarstvo turizma sudjelujući u ovim aktivnostima od samog početka.