Sastanak s vinarima Komarne

Župan Nikola Dobroslavić sastao se u Palači Ranjini s vinarima vinogorja Komarna te županijskim vijećnikom Zlatkom Mustapićem. Na sastanku je sudjelovala i ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije Marina Oreb.

Vinari su Županu izrazili zabrinutost zbog Strateške procjene utjecaja na okoliš koja je trenutno u javnoj raspravi, zajedno s Izmjenama i dopunama Prostornog plana županije. U dokumentu se vrlo restriktivno odnosi prema svim poduzetničkim zahvatima u Komarni, ali i šire u Neretvi. To se posebno odnosi na vinograde koji su nastali mukotrpnim naporima vinogradara kojima je država dodijelila koncesije. Naglasili su da očekuju pomoć Županije u njihovim naporima da izgrade vinogorje i da u suradnji s Općinom realiziraju vinsku cestu na tom krševitom području, što se kroz dosad ostvareno pokazuje realnim.

Župan je naglasio da razumije zaštitare prirode koji žele očuvati okoliš, ali da Županija inzistira da zaštita bude u funkciji razvoja i zapošljavanja, zbog čega se i rade Izmjene Prostornog plana. Slični prigovori čuli su se u raspravi i s drugih područja županije te će Županija inzistirati na ostavljanju prostora poduzetničkim inicijativama. Pretvaranje krša u vinograde na Komarni i na drugim područjima smatra dobrim projektima koji su nastali uz suglasnost i potpore države te ih stoga podržava, pogotovo imajući u vidu da su to i ekološki projekti. Naglasio je da je u pokušaju olakšanja poduzetništva na tom području, Županijska skupština još 2012. donijela Zaključak o pokretanju postupka preispitivanja stupnja zaštite na kopnu Strogog rezervata Malostonskog zaljeva. Uputio je vinare da iskoriste javnu raspravu za iznošenje svojih stajališta, koja se neće moći ignorirati.

Dogovoren je novi sastanak s predstavnicima Općine Slivno i prostornim planerima, a ukoliko se ocijeni potrebnim, zatražit će se sastanak u Ministarstvu zaštite okoliša.