Sastanak u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture

U Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture održan je sastanak između predstavnika Ministarstva i članova Radne skupine za pomorsko dobro Hrvatske zajednice županija.

Tema sastanka je bilo postupanje u slučajevima dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja po osnovi naknade koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u očevidnik brodica.

Sastanku je, u ime Hrvatske zajednice županija, uz voditeljicu radne skupine i pročelnicu Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj Šibensko-kninske županije Jadranku Fržop bio nazočan i pročelnik Ivo Klaić (Dubrovačko-neretvanska županija), pročelnica Nada Milošević (Primorsko-goranska županija), viša savjetnica Lidija Bralić (Šibensko-kninska županija), privremeni pročelnik Stipe Čogelja (Splitsko-dalmatinska županija) i viši savjetnik Željko Mišić (Splitsko-dalmatinska županija).

Nakon rasprave dogovorena je uža suradnja Ministarstva i županija pri kontroli naplate, davanju potvrda o uplati i pokretanju ovršnog postupka.

-Naknada za upotrebu pomorskog dobra je prihod županijskih proračuna i bitno je da je u potpunosti kontrolirana i naplaćena- zaključila je voditeljica radne skupine Jadranka Fržop.

Dogovoreno je da će daljnje postupke u provođenju naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja po osnovi uplatnica otpremljenih za 2014. i 2015. godinu provesti Ministarstvo. Za 2016. godinu usuglašeno je da će Ministarstvo ispustiti rješenja za naknadu koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti. Takvo rješenje ima status ovršne isprave prema Općem poreznom zakonu.