Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) Dubrovačko-neretvanska županija provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Pravilnika o jednostavnoj nabavi.

 

Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga Pravilnika o jednostavnoj nabavi davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 28. srpnja 2017. godine.

 

Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga Pravilnika koriste isključivo Obrazac i dostave ga na mail adresu: nabava@dnz.hr kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.

 

 Obrazac savjetovanje – Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Pravilnik JN (Jednostava nabava) – Nacrt

Izvješće o prethodnom savjetovanju