3. sjednica Županijske skupštine Dubrovačko – neretvanske županije održana je 15. prosinca 2017.

Dnevni red 3. sjednice Županijske skupštine 17

Zapisnik 2. sjednica

1. Rebalans proračuna prosinac 2017

2. Proračun 2018

3. Odlukaoizvršavanjuproračuna2018

4.IzmjenefinancijskiplanŽUC

5. SuglasnostfinancijskiplanŽUC2018

6. Odlukaoprodajistana2017

7. OdlukaofinanciranjupolitičkihstranakaDNŽ 2018

8. ProgramradaifinancijskiplanŽOC

9. ProgramunapređenjalovstvaDNŽ

10.Izmjenamrežejavnozdravstveneslužbe

11. Izmjenadecentraliziranefunkcijezdravstvo

12. Izmjenaodlukedomovizastarije2017

13. SuglasnostStatutDomzastarijeVelaLuka2017

14. PromjenaStatutaLjekarnaBlato

15. Izmjenejavnihpotrebauobrazovanju2017

16. Programjavnihpotrebauobrazovanju2018

17. Programšport2018

18. Programjavnihpotrebakultura

19. Programjavnihpotrebautehničkojkulturi2018

20. Odlukaizmjenedecentraliziranefunkcijeosnovneškole

21. Odlukaizmjenedecentraliziranefunkcijesrednješkole

22. Izvješćekreditniprogrami

23. Izvješćeenergetskocertificiranje

24. IzmjenaodlukeoosnivanjuŽLUKorčula

25.SuglasnostStatutŽLUKorčula

26. SuglasnostkreditŽLUKorčula

27.Plankoncesije2018.

28.Srednjoročniplankoncesije

29. OdlukeMalostonskizaljev

30. OdlukakoncesijaSrebreno1

31. OdlukakoncesijaSrebreno2

32. OdlukakoncesijaSrebreno3

33. UkidanjeodlukeuvalaSaplunLastovo

34. OdlukakoncesijauvalaSaplunLastovo

35. UkidanjeodlukeVejoLagoLastovo

36. OdlukakoncesijaVejoLagoLastovo

37. UkidanjeodlukeSkrivenalukaLastovo

38. OdlukakoncesijaSkrivenaLukaLastovo

39. UkidanjeodlukeZaklopaticaLastovo

40. OdlukakoncesijaZaklopaticaLastovo

41. Imenovanjepovjerenstvozakoncesiju

42. ImenovanjeVijećezaprevenciju

43. Izvješćeostanjuzaštiteodpožara2017

44. Godišnjiprovedbeniplanunapređenjazaštiteodpožara2018

45. Analizastanjasustavacivilnezaštite

46. Planrazvojasustavacivilnezaštite

47.ProgramradaŽupanijskeskupštineu2018

48.-52. Prvokupi