Skupština Turističke zajednice DNŽ donijela plan rada za 2017.

Župan Dobroslavić kao predsjednik TZŽ predsjedao je danas Skupštinom TZŽ na kojoj su doneseni Program rada i Financijski plan Zajednice za 2017. godinu. Program je predstavio direktor ureda Turističke zajednice Vlado Bakić.

Župan Dobroslavić je u svom obraćanju dao naglaske iz godine koja je pri završetku, kao i najave za iduću godinu. Za 2016. godinu ustvrdio je da je sa 10 posto više dolazaka i noćenja rekordna te je čestitao svima koji su pridonijeli tom rezultatu. Osvrnuo se na nova ulaganja, posebno ono u Zračnoj luci, najavama ko Pelješkog mosta te pozdravio vraćanje dužobalne brodske linije Rijeka – Dubrovnik.

Župan je pohvalio uspjehe u projektima obnove kulturne baštine diljem županije, financirane iz fondova EU, kao i napore Društva prijatelja dubrovačke starine u obnovi stonskih fortifikacija i Kneževa dvora u Slanomu. Govorio je o poboljšanju ponude u vansezonskim mjesecima, povećanju PDV na ugostiteljske usluge i mjerama poduzetim za očuvanje okoliša.

Na kraju je župan ustvrdio je da su najave za 2017. godinu dobre, da moramo glavni dio sezone kao i do sada dobro pripremiti, te naveo tri velika projekta kojima će se baviti Županija u idućoj godini: Kongresnim centrom, Centrom zdravstvenog turizma Kalos i Turističkom i ugostiteljskom skolom kao centrom izvrsnosti u turizmu. Posebno je naglasio da su investitorima otklonjene sve prepreke za ulaganja te da očekuje od investitora realizaciju projekata Golfa na Srđu, Sestrica u Dubrovačkom primorju i Dube stonske, kao i Kupara, Plata i Belvederea.