Služba za zajedničke poslove je stručna služba koja obavlja normativno – pravne, računovodstvene i pomoćno – tehničke poslove za potrebe županijskih tijela.

maro_hadija

 

PROČELNIK MARO HAĐIJA

tel: 020/351-448
fax: 020/351-496
maro.hadija@dnz.hr

 

 

 

 

    Služba za zajedničke poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

 

  • poslove u svezi s radnim odnosima službenika i namještenika u županijskim tijelima.
  • informatičke poslove za potrebe upravnih tijela
  • priprema nacrte općih i drugih akata u svezi s radnim odnosima zaposlenika u upravnim tijelima i ustrojstva upravnih tijela
  • poslove uredskog poslovanja i arhive,
  • organiziranje i provođenje postupka javne nabave za potrebe upravnih tijela
  • vođenje evidencije nekretnina i druge imovine u vlasništvu Županije, te izradu prijedloga mjera za gospodarenje tom imovinom,
  • informatičke poslove za potrebe upravnih tijela
  • poslove održavanja nekretnina i opreme u vlasništvu Županije
  • druge  poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.