Stećci upisani na UNESCO-vu listu, na popisu i lokacija iz naše županije!

Stećci -srednjovjekovna groblja nadgrobnih spomenika, multinacionalna nominacija Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, upisana je na Popis svjetske baštine UNESCO-a prošlog tjedna na 40. zasjedanju UNESCO-ovog Odbora za svjetsku baštinu, koje se održava u Istanbulu.

Među 28 nekropola, koje su odlukom Odbora za svjetsku baštinu upisane na Popis svjetske baštine su i dvije iz Hrvatske, s lokacija u Konavlima i Cisti Provo. Crkva sv. Barbare u selu Dubravka jedna je od najstarijih crkvica u Konavlima, a uokolo nje se nalazi najveće sačuvano srednjovjekovno  groblje u Konavlima. Ovdje je utvrđeno postojanje 104 stećka, od čega 94 cjelovita i 10 ulomaka, a po tipografiji 69 ploča i 35 sanduka.

Vrijednost stećaka kao kulturne baštine i njihovog turističkog potencijala prepoznala je i Regionalna razvojna agencija DUNEA, koje je od 2011. do 2014. godine provodila projekt ‘HERCUL – valorizacija kulturne baštine srednjovjekovnih stećaka na zapadnom Balkanu’. U sklopu projekta je oformljena i Staza stećaka, turistička ruta u koju je uključeno 19 lokacija u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, od Neretve, preko Dubrovačkog primorja do Konavala, među kojima je i nova UNESCO-va lokacija u našoj županiji – Crkva sv. Barbare.

Tiskane su i brošure te snimljen promotivni film o stećcima koji se mogu vidjeti na stranici www.rural-dubrovnik-neretva.hr/hr/multimedija i www.rural-dubrovnik-neretva.hr/hr/turisticke-ceste/staza-stecaka.