Stožer zaštite i spašavanja: priprema za nepovoljne vremenske uvjete

Priprema za provođenje mjera civilne zaštite u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta na našem području bila je glavna tema sjednice Stožera zaštite i spašavanja Dubrovačko-neretvanske županije

Sudionici sastanka zaključili su da, radi iznimno povoljnih vremenskih uvjeta, nema potrebe za intezivnijim provođenjem mjera predviđenih za zimske uvjete iako su na području doline Neretve i dijela Pelješca zabilježene niske temperature te obavljeno preventivno posipanje solju prometnica na tom području. Članovi Stožera raspravljali su o Analizi stanja i godišnjem planu razvoja civilne zaštite te prihvatli Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite od 2016. do 2019. godine.

Načelnica Sektora za vremenske analize i prognoze DHMZ-a dr.sc. Vlasta Tutiš, koja je na sjednici Stožera sudjelovala putem video veze, kazala je da je uspješnom realizacijom projekta ADRIARadNet i instalacijom mini hidrometeorološkog radara na Žarkovici, područje južne Hrvatske konačno pokriveno iznimno važnim radarskim podatkom. Očekuje se blaga zima iako je na području Dubrovačko-neretvanske županije, posebno Grada Dubrovnika, moguće očekivati iznimno hladna razdoblja s većom količinom oborina što bi moglo uzrokovati bujične poplave karakteristične za dubrovačko područje. – kazala je tom prigodom dr.sc. Vlasta Tutiš.

Tajnik Stožera zaštite i spašavanja Mato Tomljanović govorio je o projektu HOLISTIC koji je također sufinanciran sredstvima Europske unije, putem programa prekogranične suradnje IPA ADRIATIC istaknuvši da je krajem godine uspješno završen dio projekta koji se tiče mjerenja utjecaja seizmičke aktivnosti na tridesetak zgrada od strateškog interesa na području Dubrovačko-neretvanske županije.

O provedenim mjerenjima detaljnje je govorio stručni suradnik na projektu seizmolog Geofizičkog odsjeka Priodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu Snježan Prevolnik koji je istaknuo da su mjerenja provedena u dvije faze: u ožujku i listopadu, te da je jedna zgrada unutar povijesne jezgre kontinuirano mjerena 6 mjeseci.

Podaci dobiveni mjerenjima važni su jer daju informaciju o tome koje bi zgrade u slučaju potresa mogle pretrpjeti jača oštećenja. Realizacija dijela projekta HOLISTIC koji se tiče zaštite od požara predviđena je slijedeće godine instalacijom kamera za nadziranje šumskih područja na području doline Neretve, Osojnika i otoka Mljeta te postavljanjem automatskog panela za izračun rizika od požara koji će biti postavljen na Petki.