Projekt STREAM

Naziv projekta: Strategic development of flood management

Akronim: STREAM

Program: INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014. – 2020.

Nositelj: Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Partneri: Dubrovačko-neretvanska županija (RH); Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije (RH); Sveučilište u Zadru (RH); Regionalna agencija za prevenciju, okoliš i energetiku Emilia Romagna (IT); Regionalna agencija za eko-održivi razvoj – Apulia regija (IT); Nacionalno vijeće za istraživanja – CNR (IT); Euro-mediteranski centar za klimatske promjene (IT); Politehničko sveučilište Marche (IT); Marche regija (IT); Javno tijelo „Study to right“ – Teramo (IT); Razvojna agencija Ličko-senjske županije -LIRA (RH); Karlovačka županija (RH); Grad Poreč – Parenzo (RH); Grad Venecija (IT); IUAV Sveučilište u Veneciji (IT); Hrvatske vode (RH)

WEB STRANICA: https://www.italy-croatia.eu/web/stream

Trajanje: 1. travnja 2020. – 31. prosinca 2022.

Proračun: 9.411.657,83 € (DNŽ proračun 773.317,02 €)

Opis projekta:

U posljednjim desetljećima poplave kao posljedica klimatskih promjena postaju sve učestalije i nose velike socioekonomske gubitke. Pojedini obalni gradovi  imaju velikih problema s poplavama uzrokovanim ekstremnim vremenskim uvjetima te se očekuje da će se rizik od obalnih poplava povećati sljedećih pedeset godina pri čemu će se urbana područja širiti a razina mora porasti.

Kako lokalne vlasti i hitne službe nisu dovoljno spremne da brzo reagiraju na krizne situacije zbog nedostatka inovativnih tehnologija i odgovarajuće opreme, projekt STREAM poboljšat će spremnost i znanje ključnih dionika za brzo reagiranje na poplave. Tako će se kroz projekt izraditi karte rizika od poplava, karte opasnosti od poplava, plan upravljanja rizikom od poplava te kreirati sustav za predviđanje poplava. Uz povećanje znanja, izgradnju kapaciteta hitnih služi i podizanje svijesti o poplavnim katastrofama planirana je i provedba pilot projekta partnera uključenih u provedbu projekta. 

Dubrovačko-neretvanska županija sudjeluje u projektu s pilot područjem doline Neretve gdje će se u sklopu pilot projekta uspostaviti Centar za nadzor poplava i prevenciju rizika u svrhu jačanja pripremljenosti, sprječavanja opasnosti i smanjenja štete nakon prirodnih katastrofa. Područje doline Neretve je prepoznato kao jedno od najosjetljivijih područja Republike Hrvatske, stoga će se službe za spašavanje educirati i modernizirati novom opremom za djelovanje i ublažavanje poplavnih katastrofa.

Dubrovačko-neretvanska županija, uz petnaest partnera iz Hrvatske i Italije, kroz provedbu projekta STREAM  doprinijet će povećanju sigurnosti područja od prirodnih katastrofa i katastrofa nastalih čovjekovim djelovanjem.  Na ovaj način umanjit će se štetne posljedice po zdravlje ljudi, okoliš, kulturno nasljeđe i ekonomske aspekte područja povezanog s poplavama.

Projekt vrijedan 9.411.657,83 € ugovoren je u sklopu programa Interreg Italy-croatia (https://www.italy-croatia.eu/) 2014. – 2020. uz stopu sufinanciranja bespovratnih sredstava od 85 posto. Proračun Dubrovačko-neretvanske županije iznosi 773.317,02 €.