Strategija za promoviranje intermodalnih turističkih ruta

Poseban naglasak na partnerskom sastanku u okviru EU projekta INTERMODAL, održanom u Anconi, stavljen je na donošenje zajedničke strategije promoviranja intermodalnih turističkih ruta u području jadranskog priobalja. Ispred Regionalne razvojne agencije DUNEA-e, koja koordnira projekt na području Dubrovačko-neretvanske županije, sudjelovao je Bruno Bebić.

Cilj strategije je doprinijeti razvoju turizma kao glavnog gospodarskog pokretača s obje strane Jadrana (na lokalnoj, regionalnoj i prekograničnoj razini) putem promocije održivijih intermodalnih transportnih modela koji će biti više orijentirani na “zelenija” i energetski učinkovitija rješenja. Osobito je naglašeno da identificirana rješenja ne smiju biti u koliziji s prostorom, okolišom i praksama očuvanja kulturne i povijesne baštine ciljanog područja, te da je dugoročni cilj da ovo područje postane jedinstvena turistička desitnacija koja se bazira na prepoznatim intermodalnim turisitčkim rutama.

Projektom INTERMODAL, ukupne vrijednosti dva milijuna eura, u sklopu kojeg DUNEA kao partner provodi aktivnosti u vrijednosti od 200.000 eura (1,5 milijuna kuna), želi se osmisliti zajednički održivi model mobilnosti koji se prvenstveno bazira na intermodalnom transportu, a kako bi  se razvojem i povezivanjem prometne mreže jadranskog obalnog područja povećala mobilnost turista i stanovništva. Provodi se u sklopu Programa IPA Jadranske prekogranične suradnje 2007.-2013., a Europska unija sufinancira 85 posto vrijednosti projekta, s iznosom od 170.000 eura (1,27 milijuna kuna).

Projekt traje do kraja ožujka ove godine, a na zadnjem redovitom sastanku će se potpisati sporazum među predstavnicima dionika u transportu na temu promoviranja uspješnih praksi u području održive intemodalne mobilnosti.