ŽUPANIJSKA RAZVOJNA STRATEGIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

ODLUKA o sadržaju SPUO ŽRS DNŽ

ODLUKA o započinjanju postupka SPUO ŽRS DNŽ

Informacija

Odluka o donošenju Županijske razvojne strategije DNŽ 2016.-2020.

Županijska razvojna strategija DNŽ 2016.-2020.

Strategija razvoja turizma DNŽ 2012. – 2022.

ICT strategija Dubrovačko-neretvanske županije

Socijalni plan DNŽ 2014-2016

Strategija razvoja ljudskih potencijala DNŽ 2016-2020

 

 

STRATEGIJA RAZVOJA VINARSTVA

Strategija razvoja vinarstva i vinogradarstva Dubrovačko – neretvanske županije

 

PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

Program zaštite okoliša Dubrovačko – neretvanske županije

Izvješće o stanju okoliša Dubrovačko – neretvanske županije za razdoblje od 2007. do 2010. godine

Izvješće o stanju okoliša Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2011. do 2014. godine

 

PROGRAMI I STRATEGIJE UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO I MORE

“Kreiranje i brendiranje novog vina na bazi sorte plavac mali“ – Dubrovnik Cuvee

Razvoj turističke infrastrukture – Kongresni centar

Regionalni program uređenja plaža DNŽ

Program poticanja razvoja poduzetništva DNŽ za razdoblje 2019. – 2021.

Plan upravljanja pomorskim dobrom 2019.

 

RURAL DUBROVNIK NERETVA 

Pravilnik tematskih turističkih cesta DNŽ

Pravilnik o dodjeli oznake “Dubrovnik-Neretva Rural Quality”

 

Energetska učinkovitost

Akcijski plan energetske učinkovitosti Dubrovačko – neretvanske županije

Godišnji plan energetske učinkovitosti Dubrovačko-neretvanske županije za 2019.

 

 

STRATEŠKI AKTI I PROGRAMI UPRAVNOG ODJELA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Program mjera i radnji za smanjenje prometnih nesreća sa smrtno stradalim osobama uzrokovanih nepropisnom ili neprilagođenom brzinom na području Dubrovačko-neretvanske županije

Program izrade i provedbe izjednačavanja umirovljeničkog standarda na području Dubrovačko-neretvanske županije

Akcijski plan za provedbu mjera Nacionalnie politike ravnopravnosti spolova na području Dubrovačko-neretvanske županije

Strategija prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih

Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Dubrovačko – neretvanske županije od 2019. do 2023.

Studija demografskog razvoja dubrovačko-neretvanske županije

 

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROMET I VEZE

Upisnik izdanih dozvola za DNŽ ( 01 07 16 )

Upisnik izdanih dozvola u Dubrovačko-neretvanskoj županiji