PROVEDBENI PROGRAM DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE DO 2025. GODINE

Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje do 2025. godine

Prilog 1.

Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Dubrovačko – neretvanske županije za razdoblje do 2025. godine

PLAN RAZVOJA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE DO 2027. GODINE

Plan razvoja Dubrovačko – neretvanske županije do 2027. godine

Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine

Više detalja: OVDJE

ŽUPANIJSKA RAZVOJNA STRATEGIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

ODLUKA o sadržaju SPUO ŽRS DNŽ

ODLUKA o započinjanju postupka SPUO ŽRS DNŽ

Informacija

Odluka o donošenju Županijske razvojne strategije DNŽ 2016.-2020.

Županijska razvojna strategija DNŽ 2016.-2020.

Strategija razvoja turizma DNŽ 2012. – 2022.

ICT strategija Dubrovačko-neretvanske županije

Socijalni plan DNŽ 2014-2016

Strategija razvoja ljudskih potencijala DNŽ 2021.-2027.

STRATEGIJA RAZVOJA VINARSTVA

Strategija razvoja vinarstva i vinogradarstva Dubrovačko – neretvanske županije

Operativni plan razvoja cikloturizma na području Dubrovačko-neretvanske županije sa standardima

Operativni plan razvoja cikloturizma na području DNZ

 

Plan razvoja luka nautičkog turizma na području Dubrovačko-neretvanske županije

Plan razvoja luka nautičkog turizma u DNZ

PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA I IZVJEŠĆA O STANJU OKOLIŠA

Program zaštite okoliša Dubrovačko-neretvanske županije (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, br. 6/10)

Program zaštite okoliša Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2018. – 2021. (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, br. 14/18)

Izvješće o stanju okoliša Dubrovačko – neretvanske županije za razdoblje od 2007. do 2010. godine

Izvješće o stanju okoliša Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2011. do 2014. godine

PROGRAMI I STRATEGIJE UPRAVNOG ODJELA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE

“Kreiranje i brendiranje novog vina na bazi sorte plavac mali“ – Dubrovnik Cuvee

Razvoj turističke infrastrukture – Kongresni centar

Regionalni program uređenja plaža DNŽ

Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za razdoblje 2022. – 2024. godine

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području DNŽ za 2022. godi…

RURAL DUBROVNIK NERETVA 

Pravilnik tematskih turističkih cesta DNŽ

Pravilnik o dodjeli oznake “Dubrovnik-Neretva Rural Quality”

Energetska učinkovitost

Akcijski plan energetske učinkovitosti Dubrovačko – neretvanske županije 2020. – 2022.

Godišnji plan energetske učinkovitosti Dubrovačko-neretvanske županije za 2021.

STRATEŠKI AKTI I PROGRAMI UPRAVNOG ODJELA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Program mjera i radnji za smanjenje prometnih nesreća sa smrtno stradalim osobama uzrokovanih nepropisnom ili neprilagođenom brzinom na području Dubrovačko-neretvanske županije

Program izrade i provedbe izjednačavanja umirovljeničkog standarda na području Dubrovačko-neretvanske županije

Akcijski plan za provedbu mjera Nacionalnie politike ravnopravnosti spolova na području Dubrovačko-neretvanske županije

Strategija prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih

Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Dubrovačko – neretvanske županije od 2019. do 2023.

Studija demografskog razvoja Dubrovačko-neretvanske županije

UPISNICI IZDANIH DOZVOLA ZA JAVNI PRIJEVOZ

Upisnik izdanih dozvola za DNŽ ( 01 07 16 )

Upisnik izdanih dozvola u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

VANJSKI PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Vanjski plan spašavanja Dubrovačko – neretvanske županije u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Skladište za tekuće terete u Luci Ploče; Kanal Vlaška – Jadransko more operatera NTF – Naftni terminali federacije d.o.o.

Vanjski plan spašavanja Dubrovačko – neretvanske županije u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Terminal za dopremu, skladištenje i otpremu tekućih tereta u Luci Ploče I. Faza – grupa 100 i pripadajuća infrastruktura, II. Faza – grupa 200 i pripadajuća infrastruktura (Područje broj 21 i 22), VI., VII. i VIII. Faza i prekrcajni lučki terminal tekućih tereta – brod skladište operatera ATT – Adriatic Tank Terminals d.o.o.