Strateška procjena utjecaja na okoliš

2013.

Plan korištenja obnovljivih izvora energije na području Dubrovačko-neretvanske županije 

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Plana korištenja OIE DNŽ

Odluka o sadržaju Strateške studije

Poziv na javnu raspravu

Nacrt Plana korištenja OIE DNŽ 26 1 2015

Strateška Studija Plana korištenja OIE DNŽ 9 1 2015

Plan korištenja obnovljivih izvora energije na području Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik DNŽ, br. 7/17)

Službeni glasnik Dubrovačko – neretvanske županije, broj 7/17, objavljen 20. travnja 2017.

Izvješće o provedenoj Strateškoj procjeni Plana korištenja OIE

II. Ciljane izmjene i dopune prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije

Odluka o započinjanju strateške procjene utjecaja na okoliš II. ciljanih izmjena i dopuna PPDNŽ

Odluka o sadržaju strateške studije II. ciljanih izmjena i dopuna PPDNŽ

Poziv na javnu raspravu

Strateška studija II. CIDPPDNŽ rev. III

Nacrt II. CIDPPDNŽ

Izvješće o provedenoj strateškoj procjeni utjecaja na okoliš II. CIDPPDNŽ

II. Ciljane izmjene i dopune prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik DNŽ, br. 7/16)

Službeni glasnik Dubrovačko – neretvanske županije, broj 7/16, objavljen 11. srpnja 2016.

2015.

Izmjene i dopune prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana DNŽ

Odluka o sadržaju Strateške studije

Obavijest o javnoj raspravi:

www.edubrovnik.org/obavijesti-i-najave/8674/

Dokumentacija

Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi:

Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije i Strateške studije utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije

Obavijest o drugoj ponovljenoj javnoj raspravi:

2. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije i Strateške studije utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije

Izvješće o provedenoj strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna prostornog plana DNŽ

Županijska razvojna strategija Dubrovačko-neretvanske županije

Odluka o započinjanju strateške procjene utjecaja na okoliš ŽRS DNŽ

Odluka o sadržaju Strateške studije ŽRS DNŽ

Odluka o upućivanju na javnu raspravu

Obavijest o javnoj raspravi

Nacrt Županijske razvojne strategije Dubrovačko-neretvanske županije 2016.-2020.

Nacrt Strateške studije o utjecaju na okoliš ŽRS DNŽ 2016-2020

Županijska razvojna strategija DNŽ 2016.-2020.

2016.

Glavni plan razvoja Funkcionalne regije Južna Dalmacija

Odluka o započinjanju strateške procjene utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja Funkcionalne regije Južna Dalmacija

Informacija o određivanju sadržaja strateške studije

Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja Glavnog plana razvoja Funkcionalne regije Južna Dalmacija na okoliš

Poziv na javnu raspravu:

https://www.edubrovnik.org/natjecaji-i-pozivi/poziv-javnu-raspravu-strateskoj-studiji-utjecaja-okolis-glavnog-plana-prometa-funkcionalne-regije-juzna-dalmacija/

Dokumentacija:

Glavni plan razvoja Funkcionalne regije Južna Dalmacija i Strateške procjene utjecaja plana/programa na okoliš s Procjenom utjecaja na baštinu (HIA) za dobra Svjetske kulturne baštine (WH)