Plan davanja koncesija na pomorskom dobru za 2023. godinu, a u svezi  savjetovanja s javnošću  

Poziv javnosti – Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području DNŽ za 2023

Prijedlog Odluke

PLAN DAVANJA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU NA PODRUČJU DNŽ ZA 2023

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području DNŽ za 2023

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području DNŽ za 2023.

Nacrt Prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Poziv javnosti – Nacrt Prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – Nacrt Prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Nacrt Prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva DNŽ za razdoblje 2022.-2024.

Poziv javnosti – Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva DNŽ za razdoblje 2022.-2024.

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva DNŽ za razdoblje 2022.-2024.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva DNŽ za razdoblje 2022.-2024

Izvješće о savjetovanju s javnošću – Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva DNŽ za razdoblje 2022. – 2024.

Prijedlog Etičkog kodeksa ponašanja vijećnika i članova radnih tijela županijske skupštine Dubrovačko – neretvanske županije

Poziv javnosti – Etički kodeks ponašanja vijećnika i članova radnih tijela Županijske skupštine Dubrovačko – neretvanske županije

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – Etički kodeks ponašanja vijećnika i članova radnih tijela Županijske skupštine Dubrovačko – neretvanske županije

Prijedlog Etičkog kodeksa ponašanja vijećnika i članova radnih tijela Županijske skupštine Dubrovačko – neretvanske županije

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Etički kodeks ponašanja vijećnika i članova radnih tijela Županijske skupštine Dubrovačko – neretvanske županije

Prijedlog godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. godinu

Poziv javnosti – Prijedlog godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. godinu 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – Prijedlog godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. godinu 

Prijedlog godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. godinu

Izvješće о savjetovanju s javnošću – Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području DNŽ za 2022. godinu.

 

Plan savjetovanja s javnošću Dubrovačko – neretvanske županije za 2022. godinu

 

Prijedlog plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Dubrovačko – neretvanske županije za 2022. godinu

Poziv javnosti – Prijedlog plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Dubrovačko – neretvanske županije za 2022. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – Prijedlog plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Dubrovačko – neretvanske županije za 2022. godinu

Prijedlog plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Dubrovačko – neretvanske županije za 2022. godinu

Prijedlog odluke o visini turističke pristojbe za 2023. godinu

Poziv javnosti – Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe za 2023. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – Prijedlog odluke o visini turističke pristojbe za 2023. godinu

Prijedlog odluke o visini turističke pristojbe za 2023. god.

Prijedlog plana razvoja Dubrovačko – neretvanske županije do 2027. godine

Poziv javnosti – Prijedlog plana razvoja Dubrovačko – neretvanske županije do 2027. godine

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – Prijedlog plana razvoja Dubrovačko – neretvanske županije do 2027. godine

Dubrovačko-neretvanska županija – prijedlog plana do 2027. godine

Izvjesće о savjetovanju s javnošću – Prijedlog plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine

Prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. godinu

Poziv javnosti – Prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – Prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. godinu

Prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. godinu

Izvješće о savjetovanju s javnošću – Prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. godinu

Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2021. do 2025. godine

Poziv javnosti – Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2021. do 2025. godine

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2021. do 2025. godine

Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2021. do 2025. godine

Izvješće о savjetovanju s javnošću – Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2021. do 2025. godine

Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Poziv javnosti – Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Izvješće о savjetovanju s javnošću – Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Prijedlog programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022. – 2024. godine

Poziv javnosti – Prijedlog programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022. – 2024. godine

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – Prijedlog programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022. – 2024. godine  

Prijedlog programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022. – 2024. godine

Izvješće о savjetovanju s javnošću – Prijedlog programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022. – 2024. godine

Prijedlog pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

Poziv javnosti – Prijedlog pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – Prijedlog pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

Prijedlog pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave 2021. 

Izvješće o prethodnom savjetovanju – Prijedlog pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave 

Prijedlog programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Dubrovačko – neretvanske županije za razdoblje od 2021. – 2023. godine

Poziv javnosti – Prijedlog programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Dubrovačko – neretvanske županije za razdoblje od 2021. – 2023. godine

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju – Prijedlog programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Dubrovačko – neretvanske županije za razdoblje od 2021. – 2023. godine

Prijedlog programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Dubrovačko – neretvanske županije za razdoblje od 2021. – 2023. godine

Prijedlog  Statuta Dubrovačko – neretvanske županije

Poziv javnosti – Prijedlog Statuta Dubrovačko – neretvanske županije

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – Prijedlog Statuta Dubrovačko – neretvanske županije

Prijedlog Statuta Dubrovačko – neretvanske županije

Izvješće о savjetovanju s javnošću – Statut Dubrovačko – neretvanske županije 2021

Plan savjetovanja s javnošću Dubrovačko – neretvanske županije za 2021. godinu

Prijedlog Vanjskog plana zaštite i spašavanja Dubrovačko-neretvanske županije u slučaju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Skladište za tekuće terete u Luci Ploče i Kanal Vlaška – Jadransko more operatera Naftni terminali Federacije d.o.o.

Poziv javnosti – Prijedlog Vanjskog plana zaštite i spašavanja Dubrovačko-neretvanske županije u slučaju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Skladište za tekuće terete u Luci Ploče i Kanal Vlaška – Jadransko more operatera Naftni terminali Federacije d.o.o.

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – Prijedlog Vanjskog plana zaštite i spašavanja Dubrovačko-neretvanske županije u slučaju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Skladište za tekuće terete u Luci Ploče i Kanal Vlaška – Jadransko more operatera Naftni terminali Federacije d.o.o.

Prijedlog Vanjskog plana zaštite i spašavanja Dubrovačko-neretvanske županije u slučaju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Skladište za tekuće terete u Luci Ploče i Kanal Vlaška – Jadransko more operatera Naftni terminali Federacije d.o.o.

Izvješće о savjetovanju s javnošću – Vanjski plan zaštite i spašavanja Dubrovačko-neretvanske županije u slučaju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Skladište za tekuće terete u Luci Ploče i Kanal Vlaška – Jadransko more operatera Naftni terminali Federacije d.o.o.

Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području DNŽ za razdoblje 2021_2023. godine

Poziv javnosti – Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području DNŽ za razdoblje 2021. – 2023. godine

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području DNŽ za razdoblje 2021_2023. godine

Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2021. – 2023. godine

Obrazac Izvješća о savjetovanju s javnošću – Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području DNŽ za razdoblje 2021. – 2023. godine

Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području DNŽ za 2021. godinu

Poziv javnosti – Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području DNŽ za 2021. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području DNŽ za 2021. godinu

Prijedlog plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. godinu

Izvješće о savjetovanju s javnošću – Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području DNŽ za 2021. godinu

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području DNŽ za 2021. godinu

Poziv javnosti – Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području DNŽ za 2021. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području DNŽ za 2021. godinu

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području DNŽ za 2021. godinu

Izvješće о savjetovanju s javnošću – Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području DNŽ za 2021. godinu.

Prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite na području DNŽ za 2020.

Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite

Prijedlog procjene rizika od velikih nesreća za područje Dubrovačko – neretvanske županije

Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dubrovačko – neretvanske županije

CILJANE IZMJENE I DOPUNE PPDNŽ

Izvješće s javne rasprave prijedloga CIDPPDNŽ (Korčula)