Prijedlog programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022. – 2024. godine

Poziv javnosti – Prijedlog programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022. – 2024. godine

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – Prijedlog programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022. – 2024. godine  

Prijedlog programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022. – 2024. godine

Prijedlog pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

Poziv javnosti – Prijedlog pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – Prijedlog pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

Prijedlog pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave 2021. 

Izvješće o prethodnom savjetovanju – Prijedlog pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave 

Prijedlog programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Dubrovačko – neretvanske županije za razdoblje od 2021. – 2023. godine

Poziv javnosti – Prijedlog programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Dubrovačko – neretvanske županije za razdoblje od 2021. – 2023. godine

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju – Prijedlog programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Dubrovačko – neretvanske županije za razdoblje od 2021. – 2023. godine

Prijedlog programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Dubrovačko – neretvanske županije za razdoblje od 2021. – 2023. godine

Prijedlog  Statuta Dubrovačko – neretvanske županije

Poziv javnosti – Prijedlog Statuta Dubrovačko – neretvanske županije

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – Prijedlog Statuta Dubrovačko – neretvanske županije

Prijedlog Statuta Dubrovačko – neretvanske županije

Obrazac Izvješća о savjetovanju s javnošću – Statut Dubrovačko – neretvanske županije 2021

Plan savjetovanja s javnošću Dubrovačko – neretvanske županije za 2021. godinu

Prijedlog Vanjskog plana zaštite i spašavanja Dubrovačko-neretvanske županije u slučaju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Skladište za tekuće terete u Luci Ploče i Kanal Vlaška – Jadransko more operatera Naftni terminali Federacije d.o.o.

Poziv javnosti – Prijedlog Vanjskog plana zaštite i spašavanja Dubrovačko-neretvanske županije u slučaju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Skladište za tekuće terete u Luci Ploče i Kanal Vlaška – Jadransko more operatera Naftni terminali Federacije d.o.o.

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – Prijedlog Vanjskog plana zaštite i spašavanja Dubrovačko-neretvanske županije u slučaju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Skladište za tekuće terete u Luci Ploče i Kanal Vlaška – Jadransko more operatera Naftni terminali Federacije d.o.o.

Prijedlog Vanjskog plana zaštite i spašavanja Dubrovačko-neretvanske županije u slučaju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Skladište za tekuće terete u Luci Ploče i Kanal Vlaška – Jadransko more operatera Naftni terminali Federacije d.o.o.

Obrazac Izvješća о savjetovanju s javnošću – Vanjski plan zaštite i spašavanja Dubrovačko-neretvanske županije u slučaju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Skladište za tekuće terete u Luci Ploče i Kanal Vlaška – Jadransko more operatera Naftni terminali Federacije d.o.o.

Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području DNŽ za razdoblje 2021_2023. godine

Poziv javnosti – Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području DNŽ za razdoblje 2021. – 2023. godine

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području DNŽ za razdoblje 2021_2023. godine

Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2021. – 2023. godine

Obrazac Izvješća о savjetovanju s javnošću – Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području DNŽ za razdoblje 2021. – 2023. godine

Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području DNŽ za 2021. godinu

Poziv javnosti – Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području DNŽ za 2021. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području DNŽ za 2021. godinu

Prijedlog plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. godinu

Obrazac Izvješća о savjetovanju s javnošću – Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području DNŽ za 2021. godinu

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području DNŽ za 2021. godinu

Poziv javnosti – Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području DNŽ za 2021. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području DNŽ za 2021. godinu

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području DNŽ za 2021. godinu

Obrazac Izvješća о savjetovanju s javnošću – Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području DNŽ za 2021. godinu.

Prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite na području DNŽ za 2020.

Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite

Prijedlog procjene rizika od velikih nesreća za područje Dubrovačko – neretvanske županije

Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dubrovačko – neretvanske županije

CILJANE IZMJENE I DOPUNE PPDNŽ

Izvješće s javne rasprave prijedloga CIDPPDNŽ (Korčula)