STREAM: U Metkoviću održana radionica ”Izrada hidrološko-hidrauličke analize i pripadajućih karata te plana upravljanja poplavnim rizicima”

U sklopu projekta STREAM u Gradskom kulturnom središtu u Metkoviću održana je radionica ”Izrada hidrološko-hidrauličke analize i pripadajućih karata te plana upravljanja poplavnim rizicima” na kojoj su među ostalim sudjelovali i predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije kao i JU RRA DUNEA-e.

Cilj radionice je bio upoznati dionike s rezultatima analize rizika od poplava izazvanih obilnim oborinama na pilot području. Kroz diskusiju su ispričana iskustva s pojavom obilnih oborina te su istaknuti alati i mjere koje mogu doprinijeti boljem upravljanju rizicima na pilot području.
U posljednjih dvadesetak godina pojave obilnih oborina prepoznate su kao jedan od ključnih problema upravljanja vodama, a rizici od poplava izazvanih obilnim oborinama su sve izraženiji, dijelom zbog neodgovarajućih koncepata oborinske odvodnje, dijelom zbog mogućih utjecaja klimatskih promjena. Karakteristika obilnih oborina je njihov izrazito lokalni karakter i nagla pojava, što u velikoj mjeri otežava prognoziranje i uspostavu sustava ranog upozoravanja, a vrijeme raspoloživo za reakciju je vrlo kratko. Stoga se fokus stavlja na jačanje otpornosti, a s koncepta obrane prelazi na koncept upravljanja rizicima od poplava. Na raspolaganju je niz strukturnih i nestrukturnih mjera, a mogućnost i uspješnost njihove primjene ovisi o specifičnostima svakog pojedinog područja.
Na radionici su sudjelovali i predstavnici jedinica lokane i područne (regionalne) samouprave iz doline Neretve, predstavnici komunalnih društava, Hrvatskih voda, Stožera civilne zaštite, Javnih vatrogasnih postrojbi, Dobrovoljna vatrogasna društva, HGSS-a te drugi zainteresirani sudionici.