Suradnja Županije i banaka u realizaciji Programa za poticanje malog gospodarstva

Župan Nikola Dobroslavić i predstavnici banaka potpisali su danas u palači Ranjini Ugovore o poslovnoj suradnji na realizaciji Programa za poticanje malog gospodarstva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2015. godinu.

Kreditni fond za Program “Razvoj” iznosi deset milijuna kuna dok kreditni fond za Program “Ruralni razvoj” iznosi dva i pol milijuna kuna. Kamata je ugovorena prema ponudama poslovnih banaka a rok otplate kreditnih sredstava je do 10 godina uz godinu dana počeka.

Korisnici kredita mnogu biti obrti i mala i srednja trgovačka društva koji su u sto postotnom vlasništvu državljana Republike Hrvatske, a koji ulaže na području Dubrovačko-neretvanske županije bez obzira na sjedište odnosno prebivalište. Prednost korištenja sredstava subvencije kamate na poduzetnički kredit ima poduzetnik koji prvenstveno ulaže u proizvodnju djelatnost i novo zapošljavanje.

Cjeloviti natječaj dostupan je na stranicama Dubrovačko-neretvanske županije, odnosno na linku www.dubrovacko-neretvanska-zupanija.hr/novost.php?id=6173