Tajništvo Županije je stručna služba  koja obavlja normativno pravne, analitičke, informacijsko-dokumentacijske, organizacijsko-tehničke i druge stručne i tehničke poslove neposredno vezane uz rad  Županijske  skupštine, te župana i zamjenike župana kao nositelje izvršne vlasti Županije.

Tajnik: Blaž Pezo
tel. 351-450, fax. 321-059
blaz.pezo@dubrovnik-neretva.hr 

U Tajništvu se obavljaju osobito slijedeći poslovi:

– poslovi u svezi sa stručnim i tehničkim pripremanjem i organiziranjem sjednica  Županijske skupštine i njenih radnih tijela,

– normativna obrada i objavljivanje akata i drugih publikacija

– stručne, pravne i tehničke poslove za potrebe župana i zamjenika župana

– pruža pravnu i drugu stručnu i tehničku pomoć vijećnicima Županijske skupštine i  njihovim klubovima te zastupnicima u Saboru Republike Hrvatske

– poslovi u svezi međužupanijske i međunarodne suradnje i protokola

– stručni poslovi u svezi s izborom i imenovanjima dužnosnika Županije

– poslovi u svezi ustanovljenja i dodjele javnih priznanja

– organizira poslove u svezi s protokolarnim primanjima i prigodnim svečanostima

– poslovi koji su u funkciji ostvarivanja suradnje tijela Županije s državnim tijelima, medijima, ustanovama i građanima

– suradnja o općinama i gradovima na području Županije radi ostvarivanja zajedničkih interesa te razvoja lokalne samouprave

– koordinira aktivnosti tijela Županije vezane za pretpristupne programe EU

– surađuje s tijelima lokalne samouprave, državne uprave, Europske komisije i drugim međunarodnim i nacionalnim tijelima vezano uz pitanja pretpristupne pomoći EU, te uz pitanja regionalnog razvoja i međunarodne suradnje

– druge stručne poslove proizašle iz djelokruga rada županijskih tijela kadi ti poslovi nisu povjereni drugom upravnom tijelu.