Treća radionica u okviru procesa izrade Glavnog plana razvoja turizma Klastera Neretva

Župan Nikola Dobroslavić sa suradnicima i izrađivač Glavnog plana razvoja turizma klastera Neretva Ivo Kunst iz Instituta za turizam su 13. travnja 2016. u Gradskoj vijećnici grada Opuzena predstavili Finalni radni materijal Plana razvoja turizma klastera Neretva.

Župan Dobroslavić naglasio je važnost izrade ovog dokumenta za sve jedinice lokalne samouprave u Neretvi i objasnio razloge pokretanja njegove izrade. Naime Strategijom razvoja turizma DNŽ definirano je 6 klastera u Županiji, od kojih je jedan Neretva. S obzirom na izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana Županije koje su u tijeku, ukazala se potreba cjelovitog sagledavanja ovog klastera s aspekta turizma zbog potrebe (re)definiranja turističkih zona koje je potrebno unijeti u Plan.

Nakon uvodnog obraćanja Župana, dr.sc. Ivo Kunst je prisutnima održao prezentaciju cjelovitog finalnog radnog materijala Glavnog plana razvoja turizma klastera Neretva i zaključio kako je potrebno prostor Neretve sagledati cjelovito i u komunikaciji svih dionika u prostoru.

Također je rekao da se ovim dokumentom postavljaju temelji za sustavan, koordiniran i planski usmjeravan razvoj turizma na cijelom projektnom području, stoga se krenulo od detaljne analize postojećeg stanja svih relevantnih činitelja turističkog razvoja, pri čemu se osobita pažnja posvetila inventarizaciji i valorizaciji turističke resursno-atrakcijske osnove, koju tek treba pretvoriti u dobro osmišljene turističke proizvode na način koji će omogućavati kvalitetno zadovoljavanje zahtjeva i potreba jasno prepoznatih i ciljanih potrošačkih segmenata.

Naglasio je da će uspješna implementacija preporuka i zaključaka ovog dokumenta ovisiti ponajviše o mjeri u kojoj će nositelji izvršne vlasti JLS na cijelom ovom području, u suradnji s TZ gradova Metković, Ploče i Opuzen te TZ općine Slivno, te uz pomoć i aktivnu podršku TZ Dubrovačko-neretvanske županije, biti u stanju inicirati promjene, potaknuti suradnju s turističkim posrednicima, motivirati lokalne poduzetnike, odnosno osigurati međusobno povjerenje svih relevantnih dionika turističkog razvoja.

Na kraju radionice razvila se diskusija u okviru koje je određen rok za dostavu primjedbi na cjeloviti dokument koji će biti naknadno dostavljen.

Radionici su prisustvovali gradonačelnik Opuzena Ivo Mihaljević i v.d. gradonačelnika Metkovića Katarina Ujdur, načelnici općina Kula Norinska, Pojezerje i Zažablje: Nikola Krstičević, Borislav Dominiković i Ivan Obradović, predstavnici Grada Ploča i općine Slivno te direktori turističkih zajednica i drugi zainteresirani. Također radionici su nazočili Čedo Vučković, predstavnik Upravnog odjela za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku, Melanija Milić, direktorica Regionalne razvojne agencije DNŽ – DUNEA, Nikola Veraja, pročelnik Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode, Ivica Prović, v.d. pročelnika Upravnog odjela za ruralni razvoj i poljoprivredu, te ravnateljica i djelatnici Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije.